TTM4502 - Telematikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 15 minutter A
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Forberedende prosjekt til masteroppgaven. Studenten skal velge en forskningsoppgave og undersøke den med tanke på: motivasjon, bakgrunnsmateriale, metode, utvikling av hypoteser, testing av verktøy og generell forberedelse for å gjennomføre forskningsoppgaven som en del av masteroppgaven.

Læringsutbytte

Studenten skal forberede seg til masteroppgaven gjennom å arbeide med en forskningsoppgave knyttet til valgt hovedprofil.

A. Kunnskap: Inngående bakgrunnskunnskap til valgt problemstilling og motivasjon for valgt oppgave.

B. Ferdigheter: Test og evaluere metodeverktøy for bruk til å analyses valgt problemstilling.

C. Generell kompetanse: Anvendelse av vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. å innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap. Videre skal studenten gi en kortfattet muntlig presentasjon av arbeid og resultater, samt å skrive en prosjektrapport i hht. normen for slike.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig (eller gruppe) prosjektarbeid med veiledning. Obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektarbeidet. Obligatorisk oppmøte hele presentasjonsdagen. Emnet vurderes som bestått/ikke bestått basert på innlevert prosjektrapport.

Kursmateriell

Bakgrunnsmateriale avtales individuelt med studenten, vanligvis ved prosjektarbeidets begynnelse

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4501 7.5 01.09.2016
TTM4511 7.5 01.09.2016
TTM4521 7.5 01.09.2016
TTM4531 7.5 01.09.2016
TTM4541 7.5 01.09.2016
TTM4551 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen A 29.11.2017 09:00
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.