Bakgrunn og aktiviteter

Marie Moe har en mastergrad i matematikk/kryptografi, samt en doktorgrad i informasjonssikkerhet. Marie har erfaring som seksjonsleder ved NSM NorCERT, Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep. Hun jobber i dag som forsker innen informasjonssikkerhet ved SINTEF IKT og underviser i faget Sikkerhetsplanlegging og Hendelseshåndtering ved NTNU i Gjøvik. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Jaatun, Martin Gilje; Moe, Marie Elisabeth Gaup; Per Erik, Nordbø. (2018) Cyber Security Considerations for Self-healing Smart Grid Networks. 2018 International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services (Cyber Security), Glasgow, Scotland, United Kingdom, 11-12 June 2018.
  • Moe, Marie Elisabeth Gaup; Helvik, Bjarne Emil; Knapskog, Svein Johan. (2009) Comparison of the Beta and the Hidden Markov Models of Trust in Dynamic Environments. Trust Management III.
  • Haslum, Kjetil; Moe, Marie Elisabeth Gaup; Knapskog, Svein Johan. (2008) Real-time Intrusion Prevention and Security Analysis of Networks using HMMs. Proceedings of the 4th IEEE LCN workshop on network security.
  • Moe, Marie Elisabeth Gaup; Helvik, Bjarne Emil; Knapskog, Svein Johan. (2008) TSR: trust-based secure MANET routing using HMMs. Proceedings of the 4th ACM symposium on QoS and security for wireless and mobile networks.
  • Balakrishnan, Venkat; Varadharajan, Vijay; Tupakula, Uday; Moe, Marie Elisabeth Gaup. (2007) Mitigating Flooding Attacks in Mobile Ad-hoc Networks Supporting Anonymous Communications. Proceedings of the 2nd International Conference on Wireless Broadband and Ultra Wideband Communications (AusWireless 2007).

Rapport/avhandling

  • Jaatun, Martin Gilje; Moe, Marie Elisabeth Gaup; Istad, Maren Kristine. (2018) Cybersikkerhet i digitale transformatorstasjoner. Forprosjekt. 2018. ISBN 978‐82‐14‐06606‐7. SINTEF Rapport (2018:00007).
  • Moe, Marie Elisabeth Gaup. (2009) Security, Privacy and Trust in Dynamic Networks. 2009. ISBN 978-82-471-1577-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (2009:98).
  • Moe, Marie Elisabeth Gaup; Knapskog, Svein Johan. (2009) Security, Privacy and Trust in Dynamic Networks. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-471-1577-0.