Bakgrunn og aktiviteter

Professor i industriell innovasjon med forskningsfokus på innovasjonseffekter av offentlige virkemidler. De siste årene samarbeider han med forskere ved UiO og CEPI om kvantitative analyser av flerkriteria beslutningsprosesser (MCDA) for vaksineutvikling. Videre samarbeider han med kollegaer i ØK-fakultetet for å utvikle prognosemodeller for ulike typer risiko i næringslivet, inklusiv banksektoren, ved bruk av bl.a. kunstig intelligens. Er blitt utnevnt medlem i Teknologirådet for perioden 2020-2024.      

Undervisning:

Fra H2021: Metodeemne, Prognosemodeller for markedsutvikling og Spillteori (alle emner i Master for industriell økonomi og digital sikkerhet - MIIDS). 

SMF3081, SMF3081F, SMF2292, SMF2292F: Samfunnsvitenskapelige metoder

SMF3021,SMF3021F, SMF2295; SMF2295F: Makroøkonomi (H2017 - H2020)

SMF2051, SMF2051F: Ledelse med arbeidsrett (H2015- V2020)

SMF3082, SMF3082F: Bærekraft og etikk (H2015, H2016)

ENE2021: Energimarkeder (H2016, H2017)

TØL4006 Scientific Methodology (Masteremne - H2016, H2017)

Samarbeid med andre forskningssentra

EU Research Center at George Washington University, USA - Visiting Research Fellow since 2016. 

Redaksjonelle aktiviteter:

 • Senior Associate Editor: Journal of the Knowledge Economy, Springer publishers (http://www.springer.com/economics/policy/journal/13132).

 • Series co-editor in the book series: EDWARD ELGAR SERIES ON SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPREENEURSHIP

 • Co-editor of Special Issue on Comparative studies of Regional and Sectoral Innovation policies: International Journal of Innovation and Regional Development (Special Issue 2009).

Selected Publications:

Vold, T., H. Haave, and A. Kaloudis (2020). On Work Relevance of Adult Education: A Case Study Narrative. The Electronic Journal of Knowledge Management, 18(2), pp. 105-120, available online at www.ejkm.com.

Kaloudis A.(red.), A. Aspelund, P.M. Koch, T. Lauvås, M. Tuft Mathisen, Ø. Strand, R. Sørheim, T. Aadland (2019). How Universities Contribute to Innovation: A Literature Review-based analysis. NTNU-report.

Gouglas, D., K. Hoyt, E. Peacocke, A. Kaloudis, T. Ottersen, J-A Røttingen (2019). Setting Strategic Objectives for the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations: An Exploratory Decision Analysis Process. INFORMS Journal on Applied Analytics. Published online in Articles in Advance 06 Nov 2019.  https://doi.org/10.1287/inte.2019.1011.  

Gouglas, D., T. T. Le, K. Henderson, A. Kaloudis, T. Danielsen, N. C. Hammersland, J. M. Robinson, P. M. Heaton, J-A Røttingen (2018). "Estimating the cost of vaccine development against epidemic infectious diseases: a cost minimisation study." In The Lancet Global Health, October 17th, DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30346-2.

Merok E., P. K. Alnes, A. Kaloudis (2018). Ikke bestått: Investeringer i utdanning, kompetanse og regional utvikling i Innlandet. Chapter in Haugen, Bjørn Sverre Hol og Mona Pedersen, red. 2018. Utdanning Hedmark. Anno museums skriftserie, vol, 2. Museumsforlaget,Trondheim

Holtskog, H., Carayannis, E.G., Kaloudis, A., Ringen, G. (2018): Learning Factories: The Nordic Modes of Manufacturing. Palgrave Studies in Democracy, Innovation and Entrepreneurship for Growth. Palgrave. 

Liu, Yongping; Huang, L.; Kaloudis, A.; Støre-Valen, M. (2017). Does urbanization lead to less energy use on road transport? Evidence from municipalities in Norway. In Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 57.

Boring P, K. Flanagan, A. Kaloudis, K. Karakasidou, (2015): International Mobility: findings from a survey of researchers in European Union. In Science and Public Policy doi:10.1093/scipol/scv006.

Kaloudis A. (2012): Internasjonale forskningspolitiske trender og FoU-begrepet. In Søgnen R., K-E. Brofoss (2012): FoU-begrepet under press – Om møtet mellom forskningspolitikk og forskningsstatistikk. Tapir akademisk forlag.

Langfeldt L., H. Godø, Å. Gornitzka, A. Kaloudis (2012): Integration modes in EU research: Centrifugality versus coordination of national research policies. In Science and Public Policy, 2012, Volume 39, Issue 1. Pp. 88-98.

Godø H., A. Kaloudis (2010): Drahjelpen fra EU: rammeprogrammene som forsknings- og innovasjonspolitiske virkemidler. In Spilling O. (2010): Innovasjonspolitikk. Fagbokforlaget.

Butler J., T. Dunnewijk, A. Kaloudis, K-H. Leitner, H. Meijers, T. Næss, B. Poti, P. Shapira, S. Slipersæter, J. Youti (2010): Analysis of the evolution of the costs of research - trends, drivers and impacts (COST): Report on Litterature Review and Framework. Deliverable 2. Study commissioned by DG Research, Directorate B - European Research Area (150 pages).

Carayannis E. G., A. Kaloudis (2010): 21st Century Democratic Capitalism: A Time for Action and a Time to Lead. In International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, Volume 1, Issue 1.

Godø H., L. Langfeldt, A. Kaloudis et al. (2009): In need of a Better Framework for Success: An evaluation of the Norwegian participation of the EU 6th Framework Programme (2003-2006) and the first part of the EU 7th Framework Programme (2007-2008).   NIFU STEP report 22/2009. 

Næss T, L-A. Støren, A. Kaloudis (2009): Life-long learning and work-related training in Norway – an international perspective. NIFU STEP-report 18/2009.

Carayannis E., A. Kaloudis (2009): A time for Action and a Time to Lead: Democratic Capitalism and a new “New Deal” for the US and the World in the Twenty-first Century, in Japan Economic Currents, no. 71, January 2009, pp: 6-10.

Kaloudis A., T. E. Pedersen (2008): Analysis of sectoral innovation systems in Europe: the energy production sector. (NIFU STEP-report documenting results and work from the DG ENTR project “Sectoral Innovation watch - Systematic). NIFU STEP-report 32/2008.

Carayannis E., A. Kaloudis, Å. Mariussen (eds.) (2008): Diversity in the Knowledge Economy: Social and economic Dynamics. Edward Elgar Publisher (April 2008).

Kaloudis A. (2008): Indicators on sectoral heterogeneity, in E. Carayannis, A. Kaloudis, Å. Mariussen: Diversity in the Knowledge Economy: Social and economic Dynamics. Edward Elgar Publisher (April 2008).

Klitkou A., A. Kaloudis (2007): Scientific versus economic specialization of Business R&D – the case of Norway. In Research Evaluation 16 (4), December 2007, pp283-298.

M. Dinges, M. Berger, R. Fischer, A. Kaloudis (2007): Monitoring sector specialization of public and private funded business research and development. In Science and Public Policy vol. 34, no. 6, July 2007, pp. 431-443.                        

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Holtskog, Halvor; Carayannis, Elias G.; Kaloudis, Aris; Ringen, Geir. (2018) Learning Factories: The Nordic Model of Manufacturing. Palgrave Macmillan. 2018. ISBN 978-3-319-41887-2.
 • Carayannis, Elias G.; Kaloudis, Aris; Mariussen, Åge. (2008) Diversity in the Knowledge Economy and Society: Heterogeneity, Innovation and Entrepreneurship. Edward Elgar Publishing. 2008. ISBN 9781847202116.

Del av bok/rapport

 • Knudsen, Jon Paschen; Johnsen, Hans Christian Garman; Kaloudis, Aris. (2018) Coping with structural change: Understanding framework conditions. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work.
 • Merok, Eivind; Alnes, Per Kristian; Kaloudis, Aris. (2018) Ikke bestått? Investeringer i utdanning, kompetanse og regional utvikling i Innlandet. Utdanning Hedmark.
 • Vold, Aud Tone; Bergum, Svein; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Kiønig, Linda Vibeke; Bakken, Gisle; Kaloudis, Aris; Braun, Robin. (2017) Student Input – A Case of an Extended Flipped Classroom. 2017 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET).
 • Kaloudis, Aris. (2012) Internasjonale forskningspolitiske trender og FoU-begrepet. FoU-begrepet under press. Om møtet mellom forskningspolitikk og forskningsstatistikk.
 • Aksnes, Dag Westreng; Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Holtermann, Cathinka; Iversen, Eric James; Kaloudis, Aris; Langhoff, Kristine; Mc Mahon, Lise Dalen; Wendt, Kaja Kathrine; Wilhelmsen, Lars. (2011) Norsk FoU- og innovasjonsinnsats i internasjonal kontekst. Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2011.
 • Godø, Helge; Kaloudis, Aris. (2010) Drahjelpen fra EU: rammeprogrammene som forsknings- og innovasjonspolitiske virkemidler. Innovasjonspoilitikk - problemstillinger og utfordringer.
 • Knell, Mark Stephen; Kaloudis, Aris; Kallerud, Egil. (2010) National Innovation Systems and Global Innovation Networks: Norway. SSH8-CT-2009-225368 INGINEUS Impact of Networks, Globalisation and their Interaction with EU Strategies.
 • Knell, Mark Stephen; Kaloudis, Aris; Kallerud, Egil. (2010) Norway. National Innovation systems and global innovation networks (Synthesis report on the evolution of national innovation system and its relevance for the emergence of GINs) Deliverable D3.2.