Logistikk

Bachelorprogram - 3-årig

Logistikk

– Videre studier

Studiet kvalifiserer for masterutdannelse både innenfor logistikk, og økonomi og administrasjon.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.