Bachelorprogram - 3-årig

Logistikk

– Videre studier

Studiet kvalifiserer for masterutdannelse både innenfor logistikk, og økonomi og administrasjon.

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.