Logistikk

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Logistikk

– Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til ulike jobber i organisasjoner som har behov for kompetanse innenfor:

• Ledelse og effektivisering av leveringskjeder (SCM)
• Innkjøp og produksjonsplanlegging basert på kundeordrer eller salgsprognoser
• Lagerstyring
• Befraktning
• Transport- og ruteplanlegging for skip, fly, tog, bil etc.