Hva kan du bli?

Kunsthistorie - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Førsteamanuensis Margrethe Stang står ved et verk og formidler. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Jobbmuligheter

Mange kunsthistorikere arbeider som omviser eller konservator på museum, ikke bare kunstmuseer men også byhistoriske samlinger, folkemuseer og spesialmuseer. Noen arbeider som billedarkivar eller billedredaktør.

Studiet gir blant annet grunnlag for arbeid innen:

  • Museum
  • Galleri
  • Arkiv
  • Bygningsvern
  • Registrering og forvaltning av kunst/kulturminner
  • Rådgivning innen kunst og kultur
  • Kunstkritikk- og kulturformidling 

Kunsthistorikere jobber også ofte for antikvariske myndigheter (Riksantikvaren, byantikvaren). De kan dessuten arbeide med kunst- og kultur i kommune og fylke, de kan være freelance skribenter og kuratorer, eller jobbe med kjøp og salg av kunst og antikviteter.


Marit Nasvik er bachelorstudent i Kunsthistorie ved NTNU. Gjennom NTNU Alumnis jobbskyggeprogram får hun et innblikk i arbeidshverdagen til Cathrine Hovdahl Vik, Kunsthistoriker og konservator ved Trondheim Kunstmuseum.


Videre studier

Bachelorprogammet i kunsthistorie gjør deg kvalifisert for å søke på flere toårige masterprogram. 

Du kan for eksempel søke deg til

Du kan også være faglig kvalifisert til andre masterprogram, slik som: