Studiemiljø

Kunsthistorie - bachelorstudium

Studiemiljø

En gruppe studenter står sammen og peker på en detalj i Nidarosdomen. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Hvordan er det å være student på kunsthistorie?

Å bli student kan være både spennende og utfordrende. Man skal venne seg til en ny hverdag, bli kjent med en ny by, treffe mange nye mennesker og pleie fritidsinteresser på et nytt sted. I undervisningen legger faglærere opp til diskusjon og samspill mellom studenter, men for å gjøre studiehverdagen både hyggeligere og lettere, kan vi anbefale dere å bli med i linjeforeningen og melde dere på fadderuken. 

Faggruppa har sin egen Instagram hvor man kan få innblikk i undervisnings- og forskningsaktiviteten på kunsthistorie.

Studentene selv forteller følgende om studiemiljøet på kunsthistorie: 

«Liker godt miljøet i forelesningene. Føler det er lett å stille spørsmål i timene.»

«Føler meg både sett og velkommen.»

Sitatene er hentet fra emneevalueringen av KUH1023 (Høst 23)


Linjeforeningen Det Gyldne Snitt

Linjeforeningen for kunsthistorie heter Det Gyldne Snitt. Den arrangerer både faglig og sosiale sammenkomster og studieturer. De gir også ut tidsskriftet Nisje.

Det Gyldne Snitt på Facebook

Det Gyldne Snitt sin hjemmeside


Tidligere initiativer

Studentene kan også ta initiativ til å starte egne prosjekter. Punktet visningsrom var et slikt initatiav av- og med kunsthistoriestudenter ved NTNU. Punktet hadde som hensikt å skape en egen, stedsuavhengig ustillingsarena i byrommet. De jobbet for å vise profesjonell kunst og andre kulturbidrag hvor samtidskunst kommuniserer med kunsthistorien. Les mer om punktet på deres facebookside.


Kunsthistorie i Trondheim


3 studenter diskuterer en plantegning. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Hva sier studentene?

Hva sier studentene?


Ressurspublisering

Kunsthistorie er på mange måter nøkkelen til å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra

Navn: Christian Hallvard Dahl Nielsen

Studieprogram:

Kunsthistoriefagene som undervises på Dragvoll er meget givende, både på et personlig og profesjonelt plan.

Studiehverdagen er veldig åpen

Navn: Guro Elisabeth Langness

Studieprogram:

Mye av det å studere er på eget ansvar, så det er stor mulighet for å variere og tilpasse dagene etter behov.