Opptak

Kunsthistorie - bachelorstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.


Antall studieplasser

Høst 2023: 20 studieplasser


Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2022 47,6 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2021 37,8 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2020 43,1 31,9

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.