Studiets oppbygning

Kunsthistorie - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Student sitter med nettbrett ved et bord og studerer, omgitt av bøker. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Studieplanen

Bachelorprogrammet i kunsthistorie består av seks obligatoriske emner på til sammen 97,5 sp som utgjør fagfordypningen i kunsthistorie. Du skal også velge et tema i nyere eller eldre kunst, eller et valgfritt emne på 7,5 sp. I tillegg kommer de obligatoriske fellesemnene ex.phil og HFO, og valgfritt breddeår/fag 2 (som normalt består av et årsstudie eller en emnepakke på 60 sp).

Du har mulighet til å reise på utveksling i løpet av studiet. Vi anbefaler utreise enten 2 eller 3 studieår. Kunsthistoriestudenter ved NTNU har også mulighet til å ta emner på bachelor fordypningsnivå ved Det norske institutt i Roma. 


Utvekslingsmuligheter

Følg denne linken for informasjon om dine utvekslingsmuligheter på IKM.


Bachelor i kunsthistorie - Kull 2023

Her er en visuell oversikt over hele studieprogrammet:

Semester

7.5 sp

7.5 sp

7.5 sp

7.5 sp

Høst 23

EXPH0100

KUH1000
Visuell analyse

KUH1011
Europeisk kunst fra antikken til 1400-tallet

Vår 24

KUH1020
Arkitektur og stilhistorie

KUH1021
Teori og metode i kunsthistorie

KUH1022
Europeisk kunst fra 1400 til 1800

Høst 24

KUH1023
Europeisk og amerikansk kunst fra 1800 til 2000

KUH2011
Tekster som formet kunsthistorien

Vår 25

KUH2000
Museer og samlinger: Bacheloroppgave i kunsthistorie

KUH2208
eller valgfritt emne

HFO

Høst 25

Fag 2

Vår 26

Fag 2

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Fagvalg

På nettsidene våre om fagvalg finner du nyttig informasjon om blant annet: årsstudiervalgfrie emner og emnepakker og utveksling.


Flere nyttige nettsider

  • Emner fra A til Å - Her kan du finne en oversikt over alle emner på NTNU. Dette inkluderer informasjon om undervisningssted, hvilke emner som undervises på engelsk, åpne emner, og om emner går på høsten og/eller våren.
  • Godkjenning av ekstern utdanning - Her kan du søke om å få bruke utdanningen din fra andre læresteder i graden din ved NTNU. Du kan bruke godkjent ekstern utdanning som fag 2 eller som erstatning for fordypningsemner i graden din.
  • Overgang mellom studieprogram - Her kan du søke om intern overgang til et annet studieprogram ved NTNU.

Det er gode muligheter for å ta et utenlandsopphold i løpet av bachelorstudiet. Du kan reise ut enten i andre eller tredje studieår, litt avhengig av hvilke fag du ønsker å ta utenlands. Du kan for eksempel ta fag 2 i utlandet, eller fordypningsemner i kunsthistorie.

Kunsthistoriestudenter ved NTNU har dessuten mulighet til å ta emner på bachelor fordypningsnivå ved Det norske institutt i Roma. Du søker om plass til Universitetet i Oslo, men for at vi skal få registrert utenlandsoppholdet ditt og gi mulighet for deg til å søke om NTNU-stipend, så må du kontakte studieveileder ved instituttet i tillegg til å sende søknad til Universitetet i Oslo.

Du bør starte planleggingen av utenlandsoppholdet i god tid, gjerne et år før utreise.


Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

Praktisk informasjon om utveksling.