Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Naturmiljø- og analytisk kjemi

NTNU er det eneste universitetet i Norge hvor du kan spesialisere deg innenfor kombinasjonen naturmiljøkjemi og analytisk kjemi i et studieprogram.

 

For å utnytte jordas ressurser på en bærekraftig måte er det avgjørende å forstå hvordan kjemiske forbindelser påvirker og inngår i naturens kretsløp, og ha kjennskap til moderne kjemiske analysemetoder, datainnsamling, bearbeiding og tolkning.

Her vil du lære hvordan miljøgifter og metaller oppfører seg i luft, vann, jord, næringskjeder, planter og dyr, og om analysemetoder og miljøovervåking.

Ønsker du å fordype deg videre innen naturmiljøkjemi og analytisk kjemi har du mulighet til å søke opptak til det tverrfaglige, 2-årige masterstudiet: MSc in Environmental Toxicology and Chemistry (på engelsk).

Anbefalte emner

Naturmiljø- og analytisk kjemi

 

Anbefalte emner for videre spesialisering i naturmiljø- og analytisk kjemi.

TBT4102 Biokjemi I (7,5 sp, høst)
GEOL1003 Geologi og miljøet (7,5 sp, høst)
KJ2072 Naturmiljøkjemi (7,5 sp, vår)
TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser (7,5 sp, vår)
 

NB! Emnet KJ2073 Analytisk miljøkjemi gikk siste gang V16


For mer informasjon om dette programmet og beskrivelser av emnene som inngår i studiet: