Naturmiljø- og analytisk kjemi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Naturmiljø- og analytisk kjemi

NTNU er det eneste universitetet i Norge hvor du kan spesialisere deg innenfor kombinasjonen naturmiljøkjemi og analytisk kjemi i et studieprogram.

 

For å utnytte jordas ressurser på en bærekraftig måte er det avgjørende å forstå hvordan kjemiske forbindelser påvirker og inngår i naturens kretsløp, og ha kjennskap til moderne kjemiske analysemetoder, datainnsamling, bearbeiding og tolkning.

Her vil du lære hvordan miljøgifter og metaller oppfører seg i luft, vann, jord, næringskjeder, planter og dyr, og om analysemetoder og miljøovervåking.

Ønsker du å fordype deg videre innen naturmiljøkjemi og analytisk kjemi har du mulighet til å søke opptak til det tverrfaglige, 2-årige masterstudiet: MSc in Environmental Toxicology and Chemistry (på engelsk).

Naturmiljø- og analytisk kjemi

Anbefalte emner

Naturmiljø- og analytisk kjemi

 

Anbefalte emner for videre spesialisering i naturmiljø- og analytisk kjemi.


Mer informasjon

For mer informasjon om dette programmet og beskrivelser av emnene som inngår i studiet: