Studiemiljø

Kjemi - bachelorstudium

Studiemiljø

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemistudiet er en fin blanding av teoretisk og praktisk læring. Du som velger å studere kjemi vil få en variert og aktiv studiehverdag. Samarbeid på laben og med øvingsoppgaver bidrar til et godt sosialt miljø i klassen. Det legges opp til at studentene skal bidra aktivt til egen læring, og til god kontakt med faglærerne.

Gjennom studiet vil du bli godt kjent med dine andre studenter gjennom labarbeid, prosjekter, turer i felt og diskusjonsgrupper i forelesningene. Realfagstudenter i kjemi, biologi og bioteknologi har en felles linjeforening som heter Volvox & Alkymisten. Linjeforeningen arrangerer fagdager, ekskursjoner og sosiale arrangementer.

Som bachelorstudent i kjemi kan du jobbe på «Lavvo» - et felles arbeidsrom hvor du arbeider sammen med medstudenter og eldre studenter. Her har du også anledning til å sosialisere med dine medstudenter.

Bilde av Linjeforeningen Timini

Realfagstudenter i biologi, bioteknologi og kjemi har felles linjeforening som heter Volvox & Alkymisten. Foto.
Linjeforeningen Volvox & Alkymisten. PK Foto

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim