course-details-portlet

TBI4110 - Økotoksikologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler forurensning av luft, vann og jord og gir en innføring i toksiske og økotoksiske virkninger av miljøgifter på planter, dyr, mennesker og økosystemer. De følgende områdene er inkludert: Generell introduksjon til økotoksikologi/miljøtoksikologi, Metaller i miljøet, Organiske miljøgifter/forurensinger, kilder og global transport, Skjebnen til organiske miljøgifter i økosystemer, Nye miljøgifter, Biologiske og biokjemiske effekter av organiske miljøgifter, Biomarkører og biomonitorering, Hormonforstyrrende miljøgifter, Toksikokinetikk, Gentoksikologi, Endringer i samfunn og økosystemer, Faktorer som påvirker toksisitet, blandinger og klimaendringer, Plast forurensning, Oljeforurensning, og Økologisk risikovurdering.

Læringsutbytte

Emnet gir studentene en innføring i økotoksikologi, dvs. kunnskap om virkninger av miljøforurensing på naturlige biologiske systemer (molekuler, celler, organismer, populasjoner og økosystemer): Ferdigheter: - Evne til å anvende tilegnet kunnskap for å forstå hvordan miljøgifter spres i naturen, og hvordan de påvirker biologiske systemer i naturen. - Evne til å anvende tilegnet kunnskap til å redusere eller unngå skadelige effekter av miljøgifter på biologiske systemer og bioressurser. Generell kompetanse: - Basis-kunnskap om hvordan ulike grupper av miljøgifter spres i naturen, tas opp og skilles ut av organismer, og de toksiske og økotoksiske effekter av miljøgifter på biologiske systemer og biologiske ressurser. - Basis-kunnskap om økologisk risikovurdering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer (obligatorisk oppmøte på 2 seminarer)

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse på 2 seminarer

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen

Obligatorisk aktivet må være godkjent for å få lov til å ta eksamen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Landis, Sofield, Yu: "Introduction to Environmental Toxicology: Molecular Substructures to Ecological Landscapes", CRC press

Forelesninger og utdelt læremateriale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK7020 7.5
BI2072 7.5 HØST 2011
BI2071 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Geologi
  • Realfag
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 04.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 90
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU