Organisk kjemi med biokjemi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Organisk kjemi med biokjemi

Innenfor organisk kjemi studerer vi spesielt syntetisk og analytisk organisk kjemi.

Foto: ©iStockphoto.com/Franziska RichterOrganisk kjemi handler om molekyler som inneholder grunnstoffet karbon og deres reaksjoner. Målet er å forstå hvordan og hvorfor molekyler reagerer som de gjør, og finne metoder for å få til ønskede reaksjoner. I tillegg får studentene framstille nye forbindelser og materialer med ønskede egen- skaper til bruk i blant annet farmasi og landbruk. Innenfor biokjemi studeres blant annet hvordan biologisk viktige molekyler virker i naturen, samt forholdet mellom den kjemiske strukturen og de biologiske funksjonene av enzymer.

Dette studiet vil vanligvis medføre mye laboratoriearbeid og gi deg etterspurt kompetanse i ulike analysemetoder, blant annet i bruk av moderne avanserte analyseinstrumenter. Les mer om organisk kjemi på nettsidene til det 2-årige internasjonale masterprogrammet i kjemi (MSc in Chemistry ) for å se hva du kan fordype deg i hvis du velger å studere videre.


Organisk kjemi med biokjemi

Anbefalte emner

Organisk kjemi med biokjemi

Anbefalte emner for videre spesialisering innen organisk kjemi med biokjemi.

TBT4102 Biokjemi I (7,5 sp, høst)
TBT4135 Biopolymerkjemi (7,5 sp, høst)
TBT4107 Biokjemi II (7,5 sp, vår)
TKJ4175 Kjemometri (7,5 sp, vår)
 


Mer informasjon

For mer informasjon om dette programmet og beskrivelser av emnene som inngår i studiet: