Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Organisk kjemi med biokjemi

Innenfor organisk kjemi studerer vi spesielt syntetisk og analytisk organisk kjemi.

Foto: ©iStockphoto.com/Franziska RichterOrganisk kjemi handler om molekyler som inneholder grunnstoffet karbon og deres reaksjoner. Målet er å forstå hvordan og hvorfor molekyler reagerer som de gjør, og finne metoder for å få til ønskede reaksjoner. I tillegg får studentene framstille nye forbindelser og materialer med ønskede egen- skaper til bruk i blant annet farmasi og landbruk. Innenfor biokjemi studeres blant annet hvordan biologisk viktige molekyler virker i naturen, samt forholdet mellom den kjemiske strukturen og de biologiske funksjonene av enzymer.

Dette studiet vil vanligvis medføre mye laboratoriearbeid og gi deg etterspurt kompetanse i ulike analysemetoder, blant annet i bruk av moderne avanserte analyseinstrumenter. Les mer om organisk kjemi på nettsidene til det 2-årige internasjonale masterprogrammet i kjemi (MSc in Chemistry ) for å se hva du kan fordype deg i hvis du velger å studere videre.


Anbefalte emner

Organisk kjemi med biokjemi

Anbefalte emner for videre spesialisering innen organisk kjemi med biokjemi.

TBT4102 Biokjemi I (7,5 sp, høst)
TBT4135 Biopolymerkjemi (7,5 sp, høst)
TKJ4130 Organisk syntese lab (7,5 sp, vår)
TBT4107 Biokjemi II (7,5 sp, vår)
 


REALiTETEN
Bobler over

– den biokjemiske kroppen Illustrasjonsbilde/FOTO

Det bobler i magen. En merkelig følelse, det kiler litt. Så kommer ubehaget. Kan det være noe du har spist? Både det som skjer utenfor og inni oss, har en kjemisk forklaring. Hva skjer inne i kroppen når du har mageknip? Sånne ting spekulerte Sina M. Lystvet på før. I dag kan hun forklare det – ved hjelp av biokjemi. Les mer om Sina M. Lystvet og Bobler over – den biokjemiske kroppen...

For mer informasjon om dette programmet og beskrivelser av emnene som inngår i studiet: