Opptak

Kjemi - bachelorstudium

Opptak

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

REALR2: Du må dokumentere Matematikk R1(eller Matematikk S1 og S2) + R2 og i tillegg enten

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2.

Undervisningen i kjemi bygger på Kjemi 1. I første semester tas grunnleggende matematikk- og kjemiemner som bygger på henholdsvis Matematikk R1 og Kjemi 1.

Studenter som ikke har Kjemi 1 anbefales et forkurs i kjemi, som starter i august, se nettsider: Forkurs i kjemi

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift

Kvoter

Ordinær kvote, Kvote for førstegangsvitnemål.

Attester

Studiet har ingen krav om attester.

Tidligere opptaksgrenser

For studieåret 2021/22 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 40 plasser.

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangsvitnemålskvote
2023 46.4 47.2

2022

48.0 48.7
2021 47.0 47.7