Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Strukturkjemi

Strukturkjemi er studier av funksjonelle uorganiske materialer anvendt innen miljøteknologiske og industrielle prosesser.

Vi lager blant annet super hydrofobiske aerogeler, brukt som isolasjon I romdrakter, og utforsker nye anvendelsesområder innenfor katalyse. Strukturen av uorganiske porøse materialer gjør at de kan fungere som molekylsikter og som bærere for metalliske nanopartikler. Funksjonelle materialer, deres struktur og anvendelse, er relevant innenfor flere fagområder i dagens samfunn.


Anbefalte emner

Strukturkjemi

Anbefalte emner for videre spesialisering i strukturkjemi.


For mer informasjon om dette programmet og beskrivelser av emnene som inngår i studiet: