Studiets oppbygning

Drama og teater - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Student sitter med nettbrett ved et bord og studerer, omgitt av bøker. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Studieplanen

Bachelorstudiet i drama og teater er et treårig studium som består av 180 studiepoeng (sp). Fordypningen i drama og teater består av syv obligatoriske emner på til sammen 97,5 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner, et fag 2 på 60 sp, og en valgfri del.


Utvekslingsmuligheter

Følg denne lenken for informasjon om dine utvekslingsmuligheter på IKM


Bachelor i drama og teater - Kull 2024

Visuell oversikt med lenker til emnebeskrivelser:

Semester

7,5 sp

7,5 sp

7,5 sp

7,5 sp

Høst 24

DRA1014
Innføring i dramaturgi

DRA1002
Drama og teater i kontekst

Vår 25

DRA1001
Tema i teaterhistorien

DRA1003
Teaterproduksjon

Høst 25

DRA2006
Metoder i drama- og teaterforskning

Valgfritt emne

EXPH0100

HFO1002

Vår 26

DRA2002
Prosjektteater for et ungt publikum

DRA2000
Bacheloroppgave i drama og teater

Høst 26

Fag 2 (selvvalgt studium)

Vår 27

Fag 2 (selvvalgt studium)

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Tillegsinformasjon

Tillegsinformasjon

Fagvalg

nettsidene våre om fagvalg finner du nyttig informasjon om blant annet årsstudier, valgfrie emner og emnepakker og utveksling.


Nyttige nettsider

  • Emner fra A til Å er en oversikt over alle emner på NTNU. Dette inkluderer informasjon om undervisningssted, hvilke emner som undervises på engelsk, hvilke emner som er åpne, og om emnene går på høsten og/eller våren.
  • Søk om godkjenning av ekstern utdanning gir deg muligheten til å søke om å få bruke utdanningen din fra andre læresteder i graden din ved NTNU. Du kan bruke godkjent ekstern utdanning som fag 2 eller som erstatning for fordypningsemner i graden din.
  • Overgang mellom studieprogram gir deg muligheten til å blant annet søke om overgang fra årsstudium til bachelor, eller til et helt annet studieprogram ved NTNU.

Utenlandsopphold

På bachelor i drama og teater anbefaler vi deg at du reiser ut i det andre studieåret (3. og 4. semester) av graden for å ta Fag 2. Fagmiljøet har en utvekslingsavtale med Universitetet i Aarhus, ved Institutt for Kommunikation og Kultur (IKK).

Du står likevel fritt til å benytte deg av andre avtaler NTNU har til andre universiteter i utlandet. 


Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

Praktisk informasjon om utveksling.