course-details-portlet

DRA1001 - Teaterhistorie og sjangerforståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 dager

Faglig innhold

Emnet gir en praktisk-teoretisk innføring i teatrets historie og utvikling i et globalt perspektiv. Teaterformer og -tradisjoner belyses fra historiske, estetiske og sosiale perspektiver, gjennom teoretisk og praktisk undervisning. Studiet av faglitterære og dramatiske tekster står sentralt i emnet.

Emnet ser blant annet på teaterhistorie med vekt på vestlig teaters utvikling, dets form og funksjon, og videre på norsk teaterhistorie fra renessansen til i dag, med vekt på fremveksten av de norske teaterinstitusjonene. Emnet ser også på et utvalg av historiske og samtidige ikke-vestlige teatertradisjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved bestått eksamen skal studenten ha kunnskap om:

  • om ulike former for drama og teater i vestlige og ikke-vestlige sammenheng
  • teatrets historiske utvikling og funksjon
  • ulike epokers typiske spillestil og kommunikasjonsmåte
  • grunnleggende fagterminologi og historiografiske forskningsmetoder

Ferdigheter

Ved bestått eksamen kan studenten:

  • formidle en oversikt over av mangfoldet innen drama og teater
  • anvende fagterminologi i beskrivelse og analyse av fenomener i feltet
  • finne og vurdere kritisk ulike historiske kilder

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning og øvinger. Obligatorisk aktivitet er en skriftlige øvingsoppgave, som må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen.

Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme. Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 6 dagers hjemmeeksamen på 3000 - 4000 ord.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)
Drama og teater (ÅDRAMA)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til bachelorprogrammet eller årsstudiet i drama og teater, eller annet studieprogram etter avtale.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1200 sider, inkludert skuespill

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFDT101 15.0
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Skriftlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 1/3

Utlevering
18.10.2022

Innlevering
26.10.2022


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering
01.11.2022

Innlevering
04.11.2022


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.03.2023

Innlevering
15.03.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU