course-details-portlet

DRA1002 - Improvisasjon og rollespill

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i improvisasjon, rollespill, anvendt teater og dramapedagogikk. Innføringen omfatter ulike former for praksistradisjoner og hvordan disse brukes i skuespillmetodikk og som eksperimentell utforsking i spill innen ulike kulturelle kontekster. Innføringen i anvendt teater og dramapedagogikk fokuserer på deltagerperspektivet i ulike pedagogiske, sosiale og kulturelle kontekster. Emnet bidrar til erfaringsbasert forståelse om immateriell verdiskaping og sammenheng mellom individ, miljø og samfunn. Fenomener og utfordringer i dagens globaliserte virkelighet belyses og utforskes gjennom improvisasjon og rollespill. Kompetansen er relevant på mange arbeidsfelt,som kunst- og kulturfeltet, innen skoleverket, på helse- og omsorgsfeltet og i arbeidslivet hvor bærekraft og miljø er i fokus.


Læringsutbytte

Kunnskap
Ved bestått eksamen skal studenten ha kunnskap:
- om dramapedagogikkens historie og sentrale praksiser innen anvendt teater
- om improvisasjon, rollespill og drama- og teaterbaserte metoder,og hvordan disse kan anvendes i ulike kontekster også utenfor scenekunstfeltet
- om skuespillmetodiske tradisjoner og hvordan disse representerer ulike syn på utøveren og utøverens funksjon og uttrykk i spill og kommunikasjon

Ferdigheter
ved bestått eksamen skal studenten kunne:
- anvende kunnskap om improvisasjon og rollespill til å analysere og reflektere over skuespillmetodikk, improviserte forløp og dramapedagogiske opplegg
- planlegge, gjennomføre og lede dramaforløp og anvendt teatervirksomhet
- arbeide praktisk-metodisk med improvisasjonsøvelser og skuespillmetodikk
- analysere og reflektere over sammenhengen mellom praksis og teori i egenrefleksjon, i gruppe og med veiledere

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger, praktiske seminarer og studentaktive øvinger.

Parallelt med forelesningene vil studentene delta i praktisk gruppearbeid og løse oppgaver knyttet opp mot innholdet i forelesningene. I tillegg kommer arbeid med en teoretisk øvingsoppgave i tilknytning til improvisasjon/skuespillerarbeid, og en praktisk i tilknytning til dramapedagogikk/anvendt teater. Studentene skal også delta som rollespillere på medisinsk kommunikasjonseksamen (ca. uke 9-10).

Obligatoriske aktiviteter:
For å kunne gå opp til eksamen i emnet skal studenten ha:
Godkjent oppmøte og deltakelse på minimum 80 % av undervisningen.
Godkjent to øvingsoppgaver, én teoretisk og én praktisk-pedagogisk.
Godkjent deltakelse på medisinsk kommunikasjonseksamen (inkludert refleksjonsnotat): Studentene skal delta som rollespillere i kommunikasjonsdelen av medisinsk konsultasjonseksamen (ca. uke 9-10).

Studentene plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver via Blackboard. Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 godkjente øvingsoppgaver
  • Godkjent deltagelse på medisinsk kommunikasjonseksamen
  • 80% deltakelse på undervisning

Mer om vurdering

Sluttvurdering i emnet består av en 3 dagers skriftlig hjemmeeksamen over gitt tema. Oppgaven skal være mellom 3000 og 4000 ord. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlister og vedlegg. Antall ord skal påføres hjemmeoppgaven, og det er studentens ansvar å påse at antall ord er korrekt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)
Drama og teater (ÅDRAMA)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til bachelorprogrammet eller årsstudiet i drama og teater, eller et annet studieprogram etter avtale.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1000 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFDT101 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 09.10.2020

Innlevering 14.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 05.03.2021

Innlevering 10.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU