Hva lærer du?

Drama og teater - bachelorstudium

Hva lærer du?

Studenter på drama og teater opptrer i en forestilling. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Om studiet

Hvordan har scenekunsten utviklet seg gjennom tiden? Hva kjennetegner drama og teater i ulike deler av verden? Hvordan skaper man en forestilling både på og bak en scene? Hvordan gjør vi drama og teater relevant i dag?

Vi tilbyr et unikt 3-årig studieprogram for deg som ønsker en praktisk-teoretisk tilnærming til drama- og teater.

Drama og teater er et fag med bred anvendelsesmulighet. En utdanning i drama og teater kan være en inngangsport til mange ulike arenaer, fra scene til skole, fra helse til ledelse, fra kunst til forvaltning. Å vite hvordan man samhandler og kommuniserer med andre, eller skaper og formidler et budskap, er like essensiel kunnskap på et teater, som når man jobber i en frivillig organisasjon, utformer dramaturgi eller i prosjektledelse.


Hva lærer du?

Du vil bli kjent med fagets tradisjoner, og brudd med tradisjoner. Vi legger vekt på nyere dramaturgiske og interaktive former for drama og teater. Du vil lære å bruke scenekunstens virkemidler individuelt og i samarbeid med andre. Du vil lære om drama- og teaterfagets plass i samfunnet og ulike yrkesmuligheter.

Vår praktisk-teoretisk undervisning vil utfordre deg til kritisk refleksjon og kreativ utfoldelse. Undervisningsformen kombinerer forelesninger og seminarer i klasserom, med praktiske øvinger og workshops. I tillegg vil du være med på produksjon av forestillinger som vises for ulike publikumsgrupper. Teaterbesøk og forestillingsanalyse er en del av studiet.


Hvorfor studere drama og teater ved NTNU?

Ved NTNU i Trondheim har vi et veletablert fagmiljø med over 40 års erfaring med undervisning og forsking innenfor drama og teater. Vi har egne teaterlokaler, oppdatert sceneteknisk og digitalt utstyr, verksteder og kostymelager. Vi arrangerer jevnlig gjesteforelesninger, workshops og seminarer med profesjonelle teaterarbeidere og aktører fra kunst- og kulturlivet. I tillegg har vi et veletablert samarbeid med skoleverket, som gir mulighet til å lage dramapedagogiske opplegg med skoleelever.

Vi har et godt og sosialt studiemiljø. Studentene har en egen aktiv linjeforening, Teaterlosjen, som arrangerer både sosiale og kulturelle arrangementer i løpet av semesteret, i tillegg til fadderuke for nye studenter. Trondheim genrelt har et rikt og aktivt studentmiljø som byr på mange muligheter for å drive med teater også på fritiden.


Hvem underviser på drama og teater?

Her er en link til ansatte på drama og teater.