Opptak

Drama og teater - bachelorstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.


Politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest.

Du kan søke om politiattest ved å logge inn på Studentweb etter 1. august, når studieretten din har blitt opprettet. Se NTNUs nettside om politiattest for mer informasjon om fremgangsmåte. Det er også mulig å søke digitalt i politiets søknadsportal så snart du har fått opptak, men det anbefales å søke via Studentweb.

Du kan levere politiattesten i resepsjonen til Institutt for kunst- og medievitenskap, eller du kan sende den per post til: Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, 7491 Trondheim.

Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.


Antall studieplasser

Høst 2024: 30


Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2022 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2021 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2020 38,7 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.