Hva kan jeg bli?

Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet - Trondheim–Gjøvik

Hva kan du bli?

Du blir svært attraktiv i arbeidsmarkedet med en bachelorgrad i Digital infrastruktur og cybersikkerhet fra NTNU. De fleste blir tilbudt jobb allerede før de er ferdige med studiet. Du kan gå inn i et bredt spekter av IT-stillinger eller jobbe med tyngre tekniske oppgaver innen cybersikkerhetsutfordringer etter endt utdanning.

Du blir i stand til å jobbe i praktiske yrker innenfor IT-drift og informasjonssikkerhet, realisere små og store datanettverk, programmere infrastrukturer med tjenester, beskytte datasystemer mot angrep, være sikkerhetsansvarlig i utviklingsprosjekter, håndtere og etterforske sikkerhetshendelser, gjøre risikoanalyser og iverksette tiltak for å forbedre sikkerheten.

Det er et stort behov for eksperter innen digital infrastruktur og cybersikkerhet. De fleste jobber som sikkerhetsanalytiker, IKT-etterforsker eller system/nettverskadministrator. Spesialister i dette fagområdet går til et bredt spekter av jobber.

Du kan bli:

  • Digitaletterforsker
  • DevOps-konsulent
  • Infrastrukturingeniør
  • Nettverksadministrator
  • Sikkerhetsanalytiker
  • Sikkerhetskonsulent
  • Systemadministrator
  • Systemkonsulent
  • Trusseletteretning og hendelseshåndtering

Videre studier

Aktuelle 2-årige masterstudier:

Masterstudier som krever spesielle valgfag:

​​​​​​​Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare fag du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.
​​​​​​​

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon