Hva lærer jeg

Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet - Trondheim–Gjøvik

Hva lærer du?

Student som drifter datasystem.
Foto: Geir Mogen

​​​​​​​Moderne dataløsninger – fra mobil-appene dine til store forretningskritiske systemer – er tilknyttet Internett. Internett er en fiendtlig omgivelse som kontinuerlige utsettes for angrep. Hvordan klarer datanettverk og datasystemer å være pålitelig og sikker under disse forholdene? For de aller fleste virksomheter er det helt avgjørende at den digitale infrastrukturen fungerer. Etter dette studiet vil du være en av dem som sørger for at den gjør det.  

Trusselbildet forverrer seg i takt med den økende digitaliseringen. Nye lover og forskrifter vedtas og vi krever sikrere produkter og tjenester. Sikkerhet knyttet til drift vil være en sentral del av bedriftens risikoprofil i fremtiden. Du vil lære å beskytte datasystemer mot angrep og og iverksette tiltak for å forbedre sikkerheten.

I dette studiet lærer du de praktiske ferdighetene arbeidsmarkedet etterspør innenfor digital infrastruktur og sikkerhet. Du lærer å planlegge og realisere virtuelle maskinparker, tolke trusselbildet og bli god på overvåking og sikkerhet. Du får en grundig og generell informatikkutdanning kombinert med en profesjonsrettet og praktisk kompetanse.

Undervisningen er praktisk orientert gjennom studentaktive læringsformer, team- og prosjektarbeid. Du bruker mye tid i nettverkslaboratoriet som er spesielt utstyrt for opplæring i digital infrastruktur og sikkerhet.

Vi samarbeider tett med næringslivet og det vil derfor være en stor sjanse for at du vil gjennomføre bacheloroppgaven for en bedrift. På den måten får du innsikt i og erfaring med hvordan infrastrukturprosjekter gjennomføres i arbeidslivet og bedriften får tilgang til kompetansen din.

Det er et stort behov for eksperter innen digital infrastruktur og cybersikkerhet, og de fleste blir tilbudt jobb før de er ferdig på studiet.
​​​​​​​

IE-banner Jævli flink


​​​​​​​Fremtiden trenger Jævli flinke ingeniører og teknologer​​​​​​​

Kvinner verden over er underrepresentert innen teknologi, ingeniør og realfag. Derfor har vi på NTNU laget serien Jævli flink pike. Her får du et innblikk i studiehverdagen til 12 teknologistudenter ved NTNU.
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​Spilleliste Jævli flink sesong 1 og sesong 2 på YouTube