Studiets oppbygning

Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet - Trondheim–Gjøvik

Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i Digital infrastruktur og cybersikkerhet gjennomføres på 3 år og tilsvarer 180 studiepoeng. Hvert studieår er delt i to semester på 30 studiepoeng. Studiet tilbys i Trondheim og Gjøvik.

Studiet gir deg en solid utdanning innen programmering, operativsystemer og nettverk rettet mot sikkerhet og drift. Du får en analytisk, strukturert, målrettet og innovativ tilnærming til arbeid med moderne digital infrastruktur og utfordringer innen cybersikkerhet.

Studiet går over seks semestre

Hvert av de fem første semestrene består av fire fag på 7,5 studiepoeng som undervises parallelt. Fagene er delt opp i disse hovedkategoriene:

  • Informatikk
  • Tjenestedrift, infrastruktur og cybersikkerhet
  • Valgfag
  • Ex.phil, områdeemne og matematikk
  • Bacheloroppgave
     

1. studieår

Dette året gir deg en grunnleggende forståelse for infrastruktur og cybersikkerhet som danner fundamentet for hele studiet. Programmering er en sentral del av de fleste grunnleggende informatikkfagene i studiet. I høstsemesteret får du grunnleggende fag som infrastruktur, cybersikkerhet, programmering, matematikk for informatikk. 
I løpet av vårsemesteret lærer du om sikre grunntjenester i infrastruktur, objektorientert programmering, og datakommunikasjon og nettverk, sistnevnte blant annet gjennom CCNA-moduler fra NetAcad (se også ASC).

2. studieår

I høstsemesteret lærer du om sammenkoblede nettverk og nettverkssikkerhet, webutvikling, databaser og operativsystemer. Vårsemesteret består av obligatoriske fag i systemutvikling, robuste og skalerbare tjenester, risikostyring, datamodellering og databasesystemer. I tillegg til valgfag som varierer fra ulik by.

3. studieår

Høstsemesteret i siste studieår består av bare valgfag. Dette gir muligheter for ønsket faglig fordypning eller å ta dette semesteret ved et utenlandsk studiested. For de beste studentene finnes det gode muligheter for å søke seg til det tekniske student-programmet ved CERN. ​​​​​​​Studiet avsluttes med bachelorprosjektet i siste semester som ofte utføres med en ekstern bedrift som oppdragsgiver.
​​​​​​​​​​​​​​Utveksling til utlandet

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i tredje studieår hvis du finner et studiested som dekker størsteparten av det obligatoriske innholdet i dette semesteret. NTNU har avtaler med utenlandske universiteter i over 100 land. Fagene du tar i utlandet må godkjennes for innpassing i bachelorgraden ved NTNU.
​​​​​


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan