Studiemiljø

Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet - Trondheim–Gjøvik

Studiemiljø

Sammendrag byer

Lær mer om studiemiljøet i de forskjellige studiebyene:


Studiebyen Trondheim

Student i Trondheim

Foto av hovedbygningen på NTNU i Trondheim.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 200 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Basen for mange er Studentersamfundet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Studentene holder til på Gløshaugen i Trondheim. Undervisningen skjer i moderne auditorier og laboratorier hvor det blir lagt stor vekt på praktiske oppgaver i team. Hos oss får du en spesialisert og allsidig utdanning med tett oppfølging fra dine lærere. Som bachelorstudent blir du en del av et stort og mangfoldig studiemiljø hvor du kan ta del i mange aktiviteter. Studieprogrammet har 62 studieplasser i Trondheim.

Linjeforeningen

Data- og informatikkstudentene har en aktiv linjeforening - TIHLDE. Linjeforeningen er en sosial møteplass og organiserer sin egen fadderordning.

Tilbud for kvinnelige studenter

Som kvinnelig student får du tilbud om å være med i Ada-prosjektet. Ada arrangerer sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanningene på NTNU med lav kvinneandel. 

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim

Studiebyen Gjøvik


 

Student i Gjøvik

Dronebilde av campus NTNU Gjøvik.
Foto: Espen Taftø Vestad/NTNU.

Som student på NTNU Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 3800 studenter. Når du studerer er det viktig å trives både faglig og sosialt. Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø.

I tillegg til de mange åpne undervisningslokalene (lesesal, klasserom, grupperom) har studieprogrammet egne dedikerte labfasiliteter. Det meste av undervisningen i nettverksfagene foregår på nettverkslaben som er rikelig utstyrt med routere, switcher og sikkerhetskomponenter som er plassert i egne rack for hver gruppe. For sikkerhetsfagene benyttes Norwegian Cyber Range i mange tilfeller. Dette er en øvingsarena for digitale sikkerhetsscenarier som både inngår i undervisning og forskning. I alle labintensive fag hvor eget fysisk utstyr ikke er påkrevet benytter vi vår egne private skyløsning SkyHiGh hvor du som student får en egen kvote som gir deg lov til å opprette nettverk og servere akkurat slik du designer det selv. I tillegg har vi et eget serverrom hvor du gis tilgang med ditt studentkort hvis du har behov for å sette en egen fysisk server i drift relatert til din utdanning. Studieprogrammet har 98 studieplasser i Gjøvik.

Linjeforeningen

Data- og informatikkstudentene har en aktiv linjeforening - Login som arrangerer karrieredager, bedriftspresentasjoner, julebord og andre sosiale aktiviteter. Linjeforeningen er en sosial møteplass og organiserer sin egen fadderordning. 

Tilbud for kvinnelige studenter

Som kvinnelig student får du tilbud om å være med i Ada-prosjektet. Ada arrangerer sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanningene på NTNU med lav kvinneandel. 

Krysspublisert - Gjøvik - ID: 1290570527

Gjøvik

Studieby med nærhet til alt

Studenter som spiller Scrabble. Foto.

Gjøvik er Innlandets største by med 30 000 innbyggere, men likevel passe stor, med gangavstand til det meste fra campus. Som student i Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 4000 studenter.

→ Mer om studentlivet i Gjøvik

ID til krysspublisert artikkel - kodeløypa på Gjøvik

Kodeløypa på Gjøvik

Kodeløypa gir deg som elev på ungdomstrinnene i Gjøvik-regionen mulighet til å komme en dag til NTNU og lære om programmering sammen med klassen din.

Tre studenter som jobber med kodeløypa. Foto.Ved hjelp av utforming og kreative oppgaver skal kodeløypa gi deg et førsteinntrykk av dataverdenen og innholdet i en utdanning innen teknologi. Kodeløypa fokuserer på interaktivitet og eksperimentering med utstyret som stilles til rådighet. Målet er at du får prøvd deg på å programmere og å lage egne spill.

Kodeløypa bygger på teknologiene Scratch og micro:bit som er open source. Scratch er et visuelt programmeringsspråk som er nettbasert og gratis. Du kan derfor fortsette å utforske mulighetene etter besøket, enten på skolen eller hjemme. Erfarne studenter veileder deg gjennom Kodeløypa. 

Interessert i å besøke oss?

Kontakt oss på kodeloypa-gjovik@idi.ntnu.no.

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​