Hva kan jeg bli?

Medisinske og biologiske fag - årsstudium

Hva kan du bli?

En student på Bioteknologi. NTNU tilbyr både 3-årig Bioteknologi i Ålesund og 5-årig Bioteknologi i Trondheim. Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Studiet gir verdifull bakgrunn i biologi og kjemi, samt opptakspoeng til studier blant annet innen medisin, odontologi eller veterinærmedisin. Etter fullført studium kan du søke opptak til videre utdanninger ved høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Mulige videre studier i Ålesund er Bachelor i bioingeniørfag og Bachelor i bioteknologi. Du søker på vanlig måte via Samordna Opptak, men kan da få fritak fra fullførte emner fra årsstudiumet.

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Fakultet for Naturvitenskap har et aktivt samarbeid med norsk industri og offentlig forvaltning. Les mer om Samarbeidsforum, intervjuer med personer i næringslivet og jobbmuligheter.