Studiets oppbygning

Medisinske og biologiske fag - årsstudium

Studiets oppbygning

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Diverse lab utstyr som flasker, reagensrør etc. Foto
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Studiet gir et tverrsnitt av grunnleggende begreper innen biologi, samt en grunnleggende innføring i kjemi. Laboratoriearbeid inngår som en viktig og vesentlig del av de fleste emnene i studiet. Undervisningsformen er forelesninger, gruppeøvinger, laboratorieøvinger og individuelle regneøvinger i utvalgte fag.

Kursene har hovedsakelig obligatorisk laboratorieundervisning.

Studiet gir et tverrsnitt av grunnleggende begreper innen biologi, samt en grunnleggende innføring i kjemi. Studiet har 60 studiepoeng obligatoriske fag.

De biologiske emnene er blant annet cellebiologi, ernæring, mikrobiologi og anatomi og fysiologi. De kjemiske emnene er generell kjemi, organisk kjemi og biokjemi.

Kursene har store deler obligatorisk laboratorieundervisning.

Undervisningsformen er plenumsforelesninger, gruppeøvinger, obligatoriske laboratorieøvinger og individuelle regneøvinger i utvalgte fag.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan