Hva lærer jeg

Medisinske og biologiske fag - årsstudium

Hva lærer du?

To studenter heller veske i reagensrør. Foto
Kim Ramberghaug/NTNU

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Få et spennende studieår med mye laboratoriearbeid

Drømmer du om å bli lege, veterinær eller tannlege, eller vil du få et solid grunnlag for andre studier innen biologi eller bioteknologi? Du kan sanke verdifulle opptakspoeng og få relevant basiskunnskap med et årsstudium i medisinske og biologiske fag. Hos oss får du praktisk og spennende laboratoriearbeid, og du kommer tett på byen, havet og naturen.
Årsstudium i medisinske og biologiske fag gir et godt faglig grunnlag og praktiske ferdigheter, enten for videre studier eller rett ut i arbeidslivet. Medisinske og biologiske fag dekker viktige fagområder som hvordan du jobber med mikroorganismer, gjennomfører enkle kjemiske eksperimenter og gir grunnleggende innføring biokjemi og cellebiologi, anatomi, fysiologi og histologi.

Medisinsk og biologisk årsstudium er et tilbud for de som liker naturvitenskapelige fag som biologi og kjemi. Studiet gir verdifulle opptakspoeng og gode basiskunnskaper for videre studier innen for eksempel biologi, veterinær og medisin. Kunnskap i naturvitenskapelige emner er sentrale for å kunne finne gode løsninger innen helse, mat og livskvalitet generelt. Naturvitenskapelig kunnskap danner basis for viktige beslutninger for dagens og fremtidens samfunn.

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i de utvalgte realfaglige emnene biologi og kjemi. Studiet er primært beregnet på studenter som ønsker et videre studium innenfor fagområdet på høgskole- eller universitetsnivå. Du får ingen formell grad etter avsluttet studium.
​​​​​

Dette er noe av det du lærer:

  • Grunnleggende kunnskaper i emnene generell kjemi, organiske kjemi, biokjemi og cellebiologi, mikrobiologi samt innføring i anatomi, fysiologi og histologi.
  • Grunnleggende forståelse for naturvitenskaplige emner
  • Grunnleggende laboratorieferdigheter
  • Å utføre enkle eksperimenter på laboratoriet
  • Grunnleggende forståelse for helse, miljø og sikkerhet