Medisinsk og biologisk årsstudium

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Medisinsk og biologisk årsstudium

– Kontakt

Spørsmål - krysspublisert - ikke endre (spør Sunniva)!!

Spørsmålstegn tegnet på en kritttavle. Foto

Foto: Colourbox/NTNU

Har du spørsmål om

  • Valg av emner eller innpassing av emner fra tidligere utdanning
  • Studieretningsvalg og videre studier/masterstudie
  • Tilrettelegging av din studiehverdag
  • Utveksling 
  • Permisjon fra studiet
  • Andre spørsmål om studiet

Ta kontakt med en av våre studieveiledere. 


person-portlet

Studieveileder

Marielle Ryste Böhme
Seniorkonsulent
mahb@ntnu.no
70161554

Krysspublisert: Andre tjenester

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.