Opptak

Medisinske og biologiske fag - årsstudium

Opptak

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

REALFA: Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

  • Matematikk R2 eller
  • Fysikk 1 og 2 eller
  • Kjemi 1 og 2 eller
  • Biologi 1 og 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
  • Geofag 1 og 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Kvoter

Ordinær kvote, Kvote for førstegangsvitnemål.

Attester

Studiet har ingen krav om attester.

Tidligere opptaksgrenser

For studieåret 2021/22 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 20 plasser.
Utfyllende statistikk om tidligere års opptak finner du på Samordna opptak.

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangsvitnemålskvote
2023 0.0 0.0
2022 49.0 53.5
2021 49.3 50.9
2020 52.0 51.4
2019 50.6 50.6