Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioingeniør

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11.00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimla).

Oppstart for studiene

Dato  Klokkeslett Rom Hvem Aktivitet
         
Torsd 16. aug
 
10.00-12.00 Auditorium Naftadjupet Alle studenter ved IBA Informasjon for
nye studenter
ved instituttleder
Tove Havnegjerde
Fred 17. aug 10.00-12.00 Rom C424 Bioingeniørstudenter

Timeplaner
Informasjon om
studiene og de
ulike emner ved
studieprogram-
lederne

 

  Rom B332 Bioteknologistudenter
Rom B333 Biomarin innovasjon-studenter
 Rom C413 Medisinsk og biologisk årsstudium-studenter
12.15-13.00 Auditorium Fogdegården Alle studenter ved IBA

Informasjon om
Blackboard og
Studentweb

Mand 20. aug 09.00-12.00 Gymsal Alle nye studenter ved IBA Fagdag, HMS kurs
del 1.
Lunsj serveres.
  12.00-14.00 Auditorium Kaupangen Fagdag fortsetter
Tirsd 21. aug 09.00-14.00 Auditorium Kaupangen Alle nye studenter ved IBA HMS kurs del 2
Brannvern og førstehjelp

 

Kontaktperson for Bioingeniørstudiet:

Anne Røsvik: anne.s.rosvik@ntnu.no.
Kontor A416

Kontaktperson for Biomarin innovasjonsstudiet:

Birgitte Torset: birgitte.p.torset@ntnu.no
kontor A415

Kontaktperson for Bioteknologistudiet og Årsstudium:

Ann Kristin Tveten: ann-kristin.tveten@ntnu.no
Kontor A410

Studiekonsulent for alle fagområdene:

Toril Helene Molnes: tm@ntnu.no
Kontor A431

Om bioingeniørstudiet

Denne utdanningen gir deg autorisasjon som helsepersonell. Du lærer naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Som bioingeniør får du ansvar for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier. En sentral oppgave er å samle inn, bearbeide, analysere og vurdere prøvemateriale fra pasienter. Du kan også jobbe med gentesting. Som bioingeniør må du like å jobbe mye med hendene, siden det er et praktisk yrke. 

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1 eller (S1+S2) og enten fysikk 1, biologi 1 eller kjemi 1.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 30 plasser, og opptaksgrensen var  46,3 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 46,8 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Det er stort behov for bioingeniører i Norge. Etter endt utdanning oppnår du en autorisasjon som bioingeniør, og du kvalifiserer deg til å jobbe i alle typer medisinske laboratorier. De fleste arbeider på laboratorier innen helsevesenet, fra helsestasjon til universitetssykehus. Som bioingeniør kan du også jobbe innen private laboratorier med gentesting, innen veterinærmedisin og i olje- og næringsmiddelindustrien.


Studiets oppbygging

Første studieår inneholder grunnleggende realfag. Samtidig får du lære blodprøvetaking, å bruke utstyr, kjemikalier og lære andre praktiske ferdigheter innen laboratorieteknologi. Andre året får du undervisning i etikk, cellebiologi, instrumentering, immunologi, mikrobiologi og patologi. I tredje studieår kan du fordype deg innen medisinske laboratorieemner. Siste semester har du en ni ukers ekstern praksisperiode på et sykehus. Til slutt skriver du en bacheloroppgave om et tema innen bioingeniøryrket.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i bioingeniørfag
Studieprogramkode: 702BI
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 299
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for biologiske fag Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.