Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioingeniør

Studenter i lab

Om bioingeniørstudiet

Denne utdanningen gir deg autorisasjon som helsepersonell. Du lærer både naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Som bioingeniør får du ansvar for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier. I studiet vektlegges medisinske laboratoriefag.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1 eller (S1+S2) og enten fysikk 1, biologi 1 eller kjemi 1.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 30 plasser, og opptaksgrensen var  46,3 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 46,8 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

De fleste bioingeniører arbeider i sykehuslaboratorier og har ansvar for håndtering av pasientprøver fra de blir bestilt til resultat foreligger. Bioingeniørene arbeider i flere typer laboratorier, fra helsestasjoner til universitetssykehus. Enkelte arbeider også utenfor helsevesenets laboratorier, f.eks. i oljeindustrien.


Studiets oppbygging

Første studieår inneholder grunnleggende realfag og samtidig får du lære blodprøvetaking. Videre inneholder første år anatomi og samfunnsfaget kommunikasjon. I andre år kommer etikk, cellebiologi og molekylærgenetikk med tilhørende laboratoriekurs, videre instrumentering, immunologi, mikrobiologi og patologi. I tredje år kommer det store faget laboratoriemedisin om høsten, og deretter en praksisperiode på ni uker sammenhengende. Til slutt skriver du en bacheloroppgave som er relevant for bioingeniøryrket.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i bioingeniørfag
Studieprogramkode: 702BI
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 299
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for biologiske fag Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.