Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Sabathiel, Silvester; McClelland, James L.; Solstad, Trygve. (2020) A Computational Model of Learning to Count in a Multimodal, Interactive Environment. Proceedings for the 42nd Annual Meeting of the Cognitive Science Society.
  • Sabathiel, Silvester; McClelland, James L.; Solstad, Trygve. (2020) Emerging Representations for Counting in a Neural Network Agent Interacting with a Multimodal Environment. The 2020 Conference on Artificial Life.
  • Klegseth, Morten Riise; Kaspersen, Eivind; Solstad, Trygve. (2019) An assessment of non-standardized tests of mathematical competence for Norwegian secondary school using Rasch analysis. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
  • Kohanova, Iveta; Solstad, Trygve. (2019) Linear figural patterns as a teaching tool for preservice elementary teachers – the role of symbolic expressions. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.