Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Sigmundsson, Hermundur; Ingebrigtsen, Jan Erik. (2015) Idrettspedagogikk. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-02513-1.
  • Sigmundsson, Hermundur; Ingebrigtsen, Jan Erik. (2006) Idrettspedagogikk. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 8215008119.
  • Giske, Rune; Sigmundsson, Hermundur; Ingebrigtsen, Jan Erik. (2006) Læring i lagballspill. Universitetsforlaget. 2006.

Del av bok/rapport

  • Ingebrigtsen, Jan Erik. (2009) Utvikling av barn og ungdoms idrettslige og fysiske aktivitetsnivå -hvorfor har det blitt så bra?. Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk.
  • Ingebrigtsen, Jan Erik; Mehus, Ingar. (2006) Kroppsøving og idrett for alle - hvordan nå målet?. Idrettspedagogikk.
  • Ingebrigtsen, Jan Erik. (2004) Motorikk som samfunnsfenomen. Motorikk og samfunn. En samfunnsvitenskapelig tilnærming til motorisk atferd.
  • Ingebrigtsen, Jan Erik. (2003) Den norske barne- og ungdomsidretten. Barne- og ungdomsidretten 2003.