Bakgrunn og aktiviteter

Position:
Associate Professor in Psychology.

Background: PhD in developmental psychology. 

Research interests: Phonological development, infant directed speech, infant speech perception and general language development.

Member of two research groups: Speech, Cognition and Language Research Group (SCaLa) and  Learning and Skill Development (Mind, Brain and Education).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Englund, Kjellrun Thora. (2014) Språkutvikling - ferdigheter, vansker og erfaring. Læringsvansker.
  • Englund, Kjellrun Thora; Leversen, Jonas; Sigmundsson, Hermundur. (2014) Ferdighetsutvikling og læring hos barn. Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.
  • Behne, Dawn Marie; Englund, Kjellrun Thora. (2005) Utvikling av talpersepsjon. Ferdighetsutvikling. Utvikling av grunnleggende ferdigheter hos barn.
  • Behne, Dawn; Englund, Kjellrun T.. (2005) Utvikling av talepersepsjon. Ferdighetsutvikling : grunnbok i utvikling av barns ferdigheter.

Rapport/avhandling

  • Englund, Kjellrun Thora. (2006) Characteristics of and preference for infant directed speech. 2006.