Bakgrunn og aktiviteter

Main domains of research and teaching: 

  • Psychological perspectives on learning and skill development: probabilistic epigenesis, dynamical systems, and neural darwinism
  • Particular focus on reading, math, motor skills and executive functions in elementary school
  • Quantitative research methods on skills, with a special interest in non-parametric statistics

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner