Jobber for null utstlipp

Jobber for null utstlipp

GE Healthcare avdeling Lindesnes er en bedrift som stadig er i utvikling. Bedriften produserer ulike kontrastmidler som brukes i medisinsk billeddiagnostikk. Bedriften jobber kontinuerlig med å forbedre produksjonsprosessene og jobber mot å bli en nullutslippsbedrift. Vi har møtt Torstein Bye, som jobber som avdelingsingeniør hos GE Healthcare på Lindesnes. 

 


Torstein GE Healthcare

 • Torstein sier at GE Healthcare er en framtidslent bedrift, både når det kommer til utvikling av nye produkter og miljøutfordringer

  Torstein sier at GE Healthcare er en framtidslent bedrift, både når det kommer til utvikling av nye produkter og miljøutfordringer. Foto: Siv-Marie McDougall/NTNU

 • Dette er en av maskinene for produksjon av kontrastmidlene GE lager. Torstein sjekker at alt ser bra ut!

  Dette er en av maskinene for produksjon av kontrastmidlene GE lager. Torstein sjekker at alt ser bra ut! Foto: Siv-Marie McDougall/NTNU

 • Torstein og Kristine ser ut over den flotte beliggenheten til GE Lindesnes.

  Torstein og Kristine ser ut over den flotte beliggenheten til GE Lindesnes. Foto: Siv-Marie McDougall/NTNU

Variert hverdag fra analyser til lovdata

Variert hverdag fra analyser til lovdata

Torstein jobber som avdelingsingeniør i avdelingen Compliance and Technical Support som et ettårig engasjement. Her jobber han med kvalitetsikring av kontrastmidlene som produseres ved fabrikken. Dette gjør han ved å utvikle og validere analysemetoder som brukes når kvalitetskontroll-avdelingen skal analysere råvarer og ferdige produkter. I løpet av arbeidsdagen sitter han mye ved en datamaskin, skriver rapporter og planlegger forsøk på lab som han også gjennomfører. Torstein sitter i kontorlandskap sammen flere i samme avdeling, inkludert flere prosjektgrupper som han trives svært godt i. Torstein utvikler analysemetodene, også er de andre på gruppa mer organisatorisk. 

Torstein gjør forsøk på lab, men dagen hans foregår også i stor grad foran en datamaskin der han skriver rapporter og planlegger labforsøk.​​​​​​​ Foto: Siv-Marie McDougall/NTNU

Torstein gjør forsøk på lab, men dagen hans foregår også i stor grad foran en datamaskin der han skriver rapporter og planlegger labforsøk.​​​​​​​ Foto: Siv-Marie McDougall/NTNU

Dessuten leser han artikler og jobber med lovverk. Når det kommer til ting som skal inn i menneskekroppen er det mange regler man skal følge. Hvis det skjer avvik skal man kunne spore tilbake til alle ledd i prosessen av å lage ferdige produkter. «Noen ville kanskje synes det høres litt tørt ut, men jeg synes det er kjempegøy!»

På GE Healthcare lager de kontrastmidler også kalt API active pharmaceutical ingredients, som er et virkemiddel som i diverse tilfeller sprøytes inn i kroppen på sykehus. På Lindesnes lages pulveret som senere blir vannet ut til væske. Pulveret blir sendt til andre anlegg i bedriften for å lage ferdige produkter.

Forventninger og kunnskap fra studiet

Torstein sier han følte seg godt rusta til arbeidet hos GE Healthcare etter studiet på NTNU. Instrumentene han bruker på laben på Lindesnes har han hatt en introduksjon til på studiet, noe som gjorde det lettere å lære hvordan bruke dem i jobben. Dessuten sier Torstein at det i løpet av en arbeidsdag kan dukke opp noe som ser kjent ut, for så at han kan komme på at det er noe han har hatt i et fag fra NTNU. «Det er fint å ha sett det før», sier Torstein.

Derimot mener Torstein at man ikke skal kunne alt når man begynner i en ny jobb. «Det er så spesialisert her, at man kan ikke vite alt før man begynner.» Han har blant annet lært seg mye nytt innen lovverk, noe han ikke kunne noe om fra studiet på analytisk kjemi. «Jeg lærer så mye nytt!», smiler han. Blant annet har han mulighet til å delta på kurs i blant annet syntese og prosess om spesifikke produkter som lages på verket. Dessuten leser han mye i løpet av arbeidsdagen for å finne ut av ting. «I motsetning til i studietiden, da det var mange forskningsartikler som skulle leses, er det mer lovverk for å opparbeide meg kunnskap før jeg setter i gang med et nytt prosjekt», forklarer han.

Et fremtidens yrke?

«Det er god vekst på Lindesnes, og vi har mange kule prosjekter på gang. Det er absolutt arbeidsoppgaver å få her. Jeg vil si at det er en framtidslent bedrift, både når det kommer til utvikling av nye produkter og miljøutfordringer», forteller Torstein engasjert.


Fakta om GE Healthcare Lindesnes

Fakta om GE Healthcare Lindesnes

 • Lindesnes fabrikker ble etablert med seks ansatte i 1974 som en del av Nyegaard & Co. I dag er det 380 fast ansatte.

 • General Electric overtok bedriften i 2004 fra Amersham plc.

 • Produserer virkestoffer (APIs) til kontrastvæsker for medisinsk billeddiagnostikk. De største produktene er iohexol (Omnipaque) og iodixanol (Visipaque), og disse ble utviklet i Nyegaard og Co. på 1970- og 1980-tallet.

 • Omnipaque er verdens mest brukte røntgenkontrastmiddel.

 • Hvert sekund blir tre pasienter undersøkt med produkter fra Lindesnes.

 Torstein viser fram noen av de ferdige produktene fra GE Healthcare som sendes ut til sykehuser rundt i verden.

Torstein viser fram noen av de ferdige produktene fra GE Healthcare som sendes ut til sykehuser rundt i verden. Foto: Siv-Marie McDougall/NTNU

Fakta om GE Healthcare sine produkter

GE Healthcare AS Lindesnes produserer iohexol og iodixanol, som er virkestoffene i henholdsvis Omnipaque og Visipaque. Førstnevnte er verdens mest brukte røntgenkontrastmiddel og har blitt produsert på Lindesnes siden 1982. I tillegg produserer de gadodiamid og gadoterat meglumin, som er virkestoffer i  MRI kontrastmidlene Omniscan og Clariscan.  Tetrofosmin, grunnsubstansen til kontrastmiddelet Myoview, er et produkt som produseres i laboratorieskala på Lindesnes. De ferdigproduserte grunnsubstansene sendes videre til sekundæranlegg i Oslo, Cork eller Shanghai, hvor de løses opp, filtreres, steriliseres og tappes på flasker. Hvert sekund blir tre pasienter rundt om i verden undersøkt med produkter fra Lindesnes.

De kjemiske produksjonsprosessene på Lindesnes, hvor de fleste prosesstrinn foregår batchvis, omfatter mange ulike operasjoner og betingelser for å oppnå et produkt med ønsket kvalitet. Dette innebærer prosesser som syntese, krystallisasjon, filtrering, membranprosesser, destillasjon og ulike tørkeprosesser. 

 


Sommerjobber og ny i arbeidslivet

Sommerjobber og ny i arbeidslivet

Studietiden på NTNU

I løpet av sine fem år som student i Trondheim, brukte Torstein mye tid i Bispehaugen ungdomskorps, der han spilte valthorn. Dessuten deltok han på linjeforeningen Høiskolens Chemikerforening (HC) sine arrangementer. Torstein skryter veldig av studentmiljøet i Trondheim. Her ble han kjent med veldig bra folk og var i et bra miljø. «Trondheim er et sted som fasiliterer til å være deg selv», sier han.

Torstein spilte valthorn i studietiden

Foto: Cooldanek/Pixabay


Sommerjobb i studietiden

Som student hadde Torstein mange sommerjobber. Blant annet var han sommervikar hos Tine på Heimdal. Her analyserte han melk. Han jobbet også hos BASF i Sandefjord, der han var med på et prosjekt innen metodeutvikling. På begge sommerjobbene fikk han brukt kunnskapene fra studiene i Trondheim, og sier at det var relevante jobber i aller høyeste grad. Da han jobbet hos BASF hadde han nylig hatt et fag om statistisk modellering av kjemiske data, og det brukte han mye i sommerjobben der.

Overgang fra studie til arbeidsliv

For Torstein sin del var overgangen fra student til arbeidsmann litt brå. I løpet av få uker leverte han master, flyttet og begynte rett på jobb. De første ukene på jobb var læringskurven veldig bratt, og det var mye å sette seg inn i. I motsetning til tida som student, var det nå faste tidspunkter å møte opp til. «Når klokka er tre og jobbdagen er ferdig, så trenger jeg ikke tenke mer på prosjektene jeg jobber med», sier Torstein.

Som nyansatt følte Torstein seg veldig inkludert. Hos GE Healthcare på Lindesnes har de et åpent forhold til nyansatte. Alle nye får en fadder som de kan spørre om alt mulig, alt fra faglige til sosiale ting. «Men alle er generelt veldig hjelpsomme og er glade i forklare teoretiske ting. Sånn er det jo litt på NTNU også; alle vil hjelpe!» ler han. 

Mellom slagene

Torstein mimrer også tilbake til hans første dag i Mandal, der han nå bor. Da ble det arrangert Pride i byen for alle første gang. Det syntes Torstein var skikkelig kult. Han forteller at det på sommeren skjer mye på Sørlandet, og at det passet veldig bra som tilflytter og ny i området. Dessuten kjenner alle hverandre i området, og det er hyggelig.

På fritida spiller Torstein i Mandal byorkester. Gjennom jobb er han med i to festkomitéer, der de arrangerer fest for de ansatte. Det er et godt miljø blant de yngre på laben, der de iblant har brettspillkvelder eller nyter Sørlandsnaturen sammen. Han forklarer at det på hans avdeling er en fin aldersfordeling på de ansatte. Dessuten har de ansatte både en joggegruppe og en treningsgruppe i tillegg til tilgang på treningsrom.

Tekst og foto: Siv-Marie McDougall og Anne Refsholt /NTNU