Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er kommunikasjonsansleder for Fakultet for naturvitenskap. Jeg jobber med å synliggjøre fakultetets aktiviteter eksternt, samt internkommunikasjon.

Fagfelt/arbeidsområde

  • Srategisk kommunikasjon
  • Kommunikasjonsfaglig rådgivning 
  • Merkevarebygging
  • Lede fakultetets kommunikasjons- og rekrutteringsteam
  • Bidra til å finne og formidle forsknings-,utdannings- og innovasjonshistoriene på fakultetet
  • Mediekontakt
  • Innhente og analysere mediestatistikk
  • Drift, kvalitetssikring og videreutvikling av innhold i fakultetets informasjonskanaler