Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er kommunikasjonsleder ved fakultetet, og bistår fakultetets forskere og ansatte med forskningsformidling.

Fagfelt/arbeidsområde

  • Lede fakultetets kommunikasjons- og rekrutteringsteam
  • Kommunikasjonsfaglig rådgivning
  • Bidra til å finne og formidle forsknings- , innovasjons- og utdanningshistoriene i organisasjonen
  • Mediekontakt
  • Innhente og analysere mediestatistikk
  • Kvalitetssikring og videreutvikling av informasjon på alle våre informasjonskanaler
  • Samarbeidspartner og backup for fakultetes webmaster