Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er kommunikasjonsansvarlig for NTNU Digital, og bistår i arbeidet med å synliggjøre satsingens aktiviteter, og å legge til rette for samarbeid mellom NTNUs fagmiljøer og eksterne samarbeidspartnere. 

Fagfelt/arbeidsområde

  • Kommunikasjonsfaglig rådgivning
  • Merkevarebygging
  • Bidra til å finne og formidle forsknings- , innovasjonshistoriene relatert til NTNU Digital 
  • Mediekontakt
  • Innhente og analysere mediestatistikk
  • Drift, kvalitetssikring og videreutvikling av informasjon i NTNU Digitals informasjonskanaler