Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er kommunikasjonsleder ved fakultetet, og bistår fakultetets forskere og ansatte med forskningsformidling.

Fagfelt/arbeidsområde

  • Redaktør for fakultetets formidlingsredaksjon
  • Bidra til å finne og formidle forskningshistoriene i organisasjonen
  • Mediekontakt
  • Innhente og analysere mediestatistikk
  • Kvalitetssikring og videreutvikling av informasjon på alle våre informasjonskanaler
  • Samarbeidspartner og backup for fakultetes webmaster
  • Medieansvarlig i prosjektgruppen for Researchers' Night - ungdommens forskernatt