Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er kommunikasjonsrådgiver ved fakultetet, og bistår fakultetets forskere og ansatte med forskningsformidling.

Fagfelt/arbeidsområde

  • Redaktør for fakultetets formidlingsredaksjon
  • Bidra til å finne og formidle forskningshistoriene i organisasjonen
  • Mediekontakt
  • Innhente og analysere mediestatistikk
  • Kvalitetssikring og videreutvikling av informasjon på alle våre informasjonskanaler
  • Samarbeidspartner og backup for fakultetes webmaster
  • Medieansvarlig i prosjektgruppen for Researchers' Night - ungdommens forskernatt

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

  • Brataas, Arne; Langeland, Pernille Feilberg. (2014) Strøm kan lages på nanonivå. Gemini.no [Internett]. 2014-11-26.
  • Langeland, Pernille Feilberg. (2013) Havbunnen endrer klimaregnestykket. Gemini [Tidsskrift]. 2013-12-27.