Kristine forsker i utviklingsavdelingen

Kristine forsker i utviklingsavdelingen

GE Healthcare avdeling Lindesnes er en bedrift som stadig er i utvikling. Bedriften produserer ulike virkestoffer til kontrastmidler som brukes i medisinsk billeddiagnostikk. Bedriften jobber kontinuerlig med å forbedre produksjonsprosessen og jobber mot å bli en nullutslipps bedrift. Vi har møtt Kristine Mathingsdal Pedersen, som jobber som forsker i utviklingsavdelingen til GE Healthcare på Lindesnes.

Tekst: Anne Refsholt og Siv-Marie McDougall


Kristine i GE Healthcare

  • Kristine er på besøk i produksjonsanlegget. I bakgrunnen ser vi en batch av syntesestegene i bulkprosessen i produksjon av kontrastmidlene GE lager.

    Kristine er på besøk i produksjonsanlegget. I bakgrunnen ser vi en batch av syntesestegene i bulkprosessen i produksjon av kontrastmidlene GE lager. Foto: Siv-Marie McDougall

Engasjert

Engasjert

Kristine Pedersen er født i 1994 og kommer fra Farsund. Hun ble ferdig utdannet som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi (link til studieside), med spesialisering innen bioteknologi, i 2019. Kristine startet studiene ved NTNU på petroleum, men oppdaget fort at hun var mer interessert i kjemi og byttet til industriell kjemi og bioteknologi. Hun hadde akkurat startet på sin masteroppgave da hun ble tilbudt en ett-årig stilling i «Engasjement» som forsker i utviklingsavdelingen, som hun startet i juni 2019. Dette var et spennende tilbud i en bedrift som hun syntes drev med mye interessant, og ikke minst noe hun har vært svært opptatt av; noe meningsfylt som hjelper mennesker.

Kristine viser oss rundt på GE Lindesnes og står her foran deler av produksjonsanlegget.

Kristine viser oss rundt på GE Lindesnes og står her foran deler av produksjonsanlegg. Foto: Siv-Marie McDougall. 

GE Healthcare sine produkter

GE Healthcare AS Lindesnes produserer iohexol og iodixanol, som er virkestoffene i henholdsvis Omnipaque og Visipaque. Førstnevnte er verdens mest brukte røntgenkontrastmiddel og har blitt produsert på Lindesnes siden 1982. I tillegg produserer de gadodiamid og gadoterat meglumin, som er virkestoffer i MRI kontrastmidlene Omniscan og Clariscan. Tetrofosmin, grunnsubstansen til kontrastmiddelet Myoview, er et produkt som produseres i laboratorieskala på Lindesnes. De ferdigproduserte grunnsubstansene sendes videre til sekundæranlegg i Oslo, Cork eller Shanghai, hvor de løses opp, filtreres, steriliseres og tappes på flasker. Hvert sekund blir tre pasienter rundt om i verden undersøkt med produkter fra Lindesnes.

De kjemiske produksjonsprosessene på Lindesnes, hvor de fleste prosesstrinn foregår batchvis, omfatter mange ulike operasjoner og betingelser for å oppnå et produkt med ønsket kvalitet. Dette innebærer prosesser som syntese, krystallisasjon, filtrering, membranprosesser, destillasjon og ulike tørkeprosesser.

Fra forskning til optimalisering av produktprosesser

Kristine forteller at hun jobber som forsker i utviklingsavdelingen, der hun er involvert i et prosjekt som omhandler utvikling av ny iohexolprosess. Hun er med på å optimalisere bulk-prosessen, som er det siste prosesstrinnet før ferdig produkt sendes videre til sekundæranlegg. Dette er blant annet et rensetrinn som fjerner salter. Gjennom dette arbeidet får Kristine brukt det hun har lært på NTNU om hvordan å sette opp og utføre forsøk, analysere og tolke resultater, i tillegg til å skrive rapporter. Arbeidet krever en kreativ prosess, mye ansvar og selvstendighet og, som hun understreker, et veldig godt samarbeid med de andre forskerne og også andre grupper i bedriften. Dette gir henne en unik kompetanse og en følelse av å kunne bidra til innovasjonsarbeid som er viktig for å hjelpe mennesker.

Kristine viser oss laben der hun jobber. Her jobber hun blant annet med utvikling av iohexolprosessen. Foto: Siv-Marie McDougall

Kristine har også fått prøvd seg i det bedriften kaller «Pilotplant», der blant annet forsøk hun hadde gjennomført på lab ble testet i en større skala. Her har hun vært med på å teste hvilke parametere som sørger for best mulig resultat. Her fikk hun arbeide med prosessoperatører, og hun har lært at kommunikasjon og samarbeid er viktig. Hun forteller at det er veldig lærerikt å få jobbe med operatører som har en mer praktisk tilnærming.

Noe som kommer tydelig frem på vårt besøk hos GE Healthcare er hvordan bedriften verdsetter kreativ tenking, selvstendighet og evnen til å samarbeide. Kristine forteller om et inkluderende miljø der det oppfordres til faglige diskusjoner og spørsmål. Hun forteller at hun har fått delta på kurs, lest mye på egenhånd, men poengterer at hennes viktigste tilførsel til nødvendig informasjon er hennes dyktige og erfarne kollegaer.

En vanlig arbeidsdag for Kristine

Kristine klokker inn klokken 07 om morgenen etter hun har kommet seg til jobben via et felles kjørelag fra området hun er fra. Hun starter dagen med å sjekke mail, før hun går videre på lab. Der gjøres det forsøk hun har planlagt i forkant. Etter at forsøkene er utført må resultater analyseres og tolkes, før det skrives en rapport. Arbeidet handler om å utvikle og forbedre dagens prosesser, og for at dette skal skje må det lages ideer, som deretter analyseres og testes før de kan iverksettes i fabrikken.


Forventninger og kunnskap fra studiet

Forventninger og kunnskap fra studiet

Kristine og kollega Torstein skuer ut over den flotte beliggenheten til GE Lindesnes. Foto: Siv-Marie McDougall.

Kristine og kollega Torstein skuer ut over den flotte beliggenheten til GE Lindesnes. Foto: Siv-Marie McDougall.

«Jeg har spesielt verdsatt fagene innenfor prosesskjemi etter at jeg begynte her, men har ikke fått like god nytte for bioteknologi-spesialiseringen min», forteller Kristine. Hun sier at det hun har fått mest bruk for fra NTNU er kunnskapen om hvordan sette opp et forsøk, komme opp med spørsmål, utføre forsøk på lab, analysere resultater og ikke minst spørre seg selv: «Hva gjør vi nå?». Dette lærte hun særlig gjennom masteroppgaven hun skrev siste semester. En masteroppgave er et stort prosjekt som må planlegges, gjennomføres og resultater må dokumenteres og diskuteres. Dette ligner på hennes arbeidsoppgaver hos GE Healthcare. Kristine forteller at hun var spent på å begynne, men følte at hennes studieretning hadde gitt henne tilstrekkelig grunnkunnskaper for en jobb i GE Healthcare. Hun forteller at hun har lært utrolig mye siden hun begynte og har fått brukt sine teknikker for å tilegne seg ny kunnskap som hun lærte på NTNU.

Er dette fremtidens yrke – og hvorfor?

Foto: GE Healthcare

«GE Healthcare tenker veldig nytt, utvikler seg stadig og driver med veldig meningsfylt arbeid som er med på å hjelpe utrolig mange mennesker, det redder til og med liv! Så ja, dette er framtidens yrke! Jeg får lære utrolig mye nytt, være med på å utvikle nye viktige prosesser og bedriften har også bestemt seg for å jobbe mot nullutslipp som viser at bedriften er veldig innstilt på å tenke nytt», forteller Kristine entusiastisk.

GE Healthcare AS Lindesnes er verdensledende innen utvikling av metoder for å undersøke og behandle pasienter. GE Healthcares ekspertise er dedikert til å diagnostisere sykdom tidlig, og å bidra til skreddersy behandling for den enkelte pasient.


Studietiden på NTNU

Studietiden på NTNU

I løpet av sine år som student i Trondheim, var Kristine aktiv i NTNUI svømming og roing. Hun hadde et verv i NTNUI svømming, der hun satt ett år i styret som trener, noe som blant annet gav henne nyttige erfaringer innen planlegging og kommunikasjon. Aktiviteten i NTNUI gjorde at hun ble kjent med utrolig mange studenter fra ulike studieretninger Kristine setter stor pris på alle menneskene hun har blitt kjent med i løpet av studietiden og alt det sosiale studentmiljøet i Trondheim byr på, og er fornøyd med all den kunnskapen hun har tilegnet seg gjennom studiet.

Illustrasjonbilde av en kvinne som svømmer delvis under vann

Foto: Efe Kurnaz/Unsplash 

Sommerjobb i studietiden

Kristine jobbet på aluminiumsverket Alcoa, Lista i feriene. Her arbeidet hun som prosessoperatør og fikk se elektrolyseprosesser i praksis. Fra dette fikk hun kunnskaper om hvordan en industriell bedrift fungerer, fikk sett mye av det hun lærte på skolen i stor skala og fikk lære om forståelsen bak arbeidet med prosessutvikling.

Overgangen til arbeidslivet

Kristine forteller at hun synes det var en fin overgang fra studie til arbeidslivet, men det er annerledes enn å sitte på lesesalen med nesa i bøkene. Hun trivdes godt som student, men var klar for å bli ferdig med studie og starte i jobb, og er fornøyd med arbeidstilværelsen. Mange av studievennene hennes er nå spredt over hele Norge, men hun har fått nye bekjentskaper gjennom jobben, noe hun setter stor pris på. De finner på sosiale aktiviteter sammen og bedriften arrangerer ulike tilstelninger utenfor arbeidstid som hun har deltatt på. Ettersom Kristine bor i Farsund, ca 45 minutter unna bedriften, er hun avhengig av bil for å komme seg til jobb. Hun kjører hver dag i et «kjørelag» med ansatte som bor i nærheten av henne. Hun forteller at dette er sosialt og en fin mulighet til å bli kjent med ansatte fra flere avdelinger. «Jeg er veldig fornøyd med arbeidsoppgavene og de hyggelige kollegene mine!», sier Kristine og smiler.

Fakta om GE Healthcare Lindesnes

  • Lindesnes fabrikker ble etablert med seks ansatte i 1974 som en del av Nyegaard & Co. I dag er det 380 fast ansatte.

  • General Electric overtok bedriften i 2004 fra Amersham plc.

  • Produserer virkestoffer (APIs) til kontrastvæsker for medisinsk billeddiagnostikk. De største produktene er iohexol (Omnipaque) og iodixanol (Visipaque), og disse ble utviklet i Nyegaard og Co. på 1970- og 1980-tallet.

  • Omnipaque er verdens mest brukte røntgenkontrastmiddel.

  • Hvert sekund blir tre pasienter undersøkt med produkter fra Lindesnes.