- En variert hverdag hvor jeg får prøve mye forskjellig

- En variert hverdag hvor jeg får prøve mye forskjellig

Elkem ble grunnlagt i 1904 og er en av verdens ledende leverandører av silisiumbaserte materialer. Selskapet driver produksjon av silisium, ferrosilisium, ulike karbonmaterialer og silikon, hele verdikjeden fra kvarts til silikonprodukter. Elkem Fiskaa i  Kristiansand har rundt 600 ansatte. Elkem har tidligere jobbet med solceller, men dette er det nå REC Solar som viderefører. Elkem planlegger også å starte  pilotproduksjon av anodegrafitt til Li ion batteri. 


Adam på Elkem

 • Det er alltid mye som skjer på Elkem. Foto: António Pires/NTNU

  Det er alltid mye som skjer på Elkem. Foto: António Pires/NTNU

 •  

  Det er alltid mye som skjer på Elkem. Foto: António Pires/NTNU

  Adam har en varierert arbeidshverdag på Elkem. Foto: António Pires/NTNU

 • Det er best å ha tunga rett i munnen når man skal analysere data. Foto: António Pires/NTNU

  Det er best å ha tunga rett i munnen når man skal analysere data. Foto: António Pires/NTNU

Trainee

Trainee

Adam Götz er 27 år gammel og kommer opprinnelig fra Ungarn, men har vokst opp i Finland og Arendal. Han ble ferdig utdannet som sivilingeniør i nanoteknologi, med spesialisering innen nanoelektronikk, i 2017. Allerede høsten 2016 ble Adam tilbudt en trainee-stilling hos Elkem. Etter to år som trainee fikk Adam tilbud om fast stilling hvor han nå har jobbet i godt over et halvt år. 

Tekst: Anne Refsholt og Siv-Marie McDougall 
Foto: António Pires

I trainee-stillingen i Elkem fikk Adam besøke tre avdelinger over en 2-årsperiode. Først tilbrakte han 8 måneder i Kristiansand, der han fikk være med på flere prosjekter innen batteri, termoelektriske generatorer, 3D-printing før han gikk over til å jobbe med silisium til solceller. Dette synes han var spesielt spennende fordi de fleste andre produsenter av solceller benytter gassfaseproduksjon av solceller, mens REC Solar (tidligere Elkem Solar) bruker en metallurgisk framstilling. Deretter fikk han besøke Island i et halvt år for å arbeide hos Elkem avdeling Island.

Forskningsavdeling for støperi

Elkem i Kristiansand består av flere avdelinger deriblant Elkem Silicon Materials, Elkem Carbon, Elkem Foundry Products, og forskningsavdelingen Elkem Technology. Dessuten ligger REC Solar også på Fiskaa, som er området Elkem benytter. Adam jobber i Elkem Foundry Products, i forskeravdelingen for støperidivisjonen. Da vi spurte om hva slags tittel han har, var svaret at: «Vi er ikke så nøye på titler her». I støperidivisjonen lager de produkter for stål- og støperiindustri. Adam forteller at de jobber med å lage legeringer basert på ferrosilisium som påvirker strukturen i støpejern, ved å se på hvordan ulike tilsetninger påvirker materialene. På Adams gruppe er de seks personer som utvikler produkter og forsker på hvordan de forskjellige tilsetningene påvirker støpejern, og hvordan selge disse videre. Dette gjøres på en relativt stor skala, i en smelteovn på 280 kg. I tillegg gjøres det en del forsøk hos støperiene til Elkems kunder. 

Adam og Elkem er ikke så nøye med titler men Adam like at han får prøve forskjellige oppgaver i traineetiden. Foto: António Pires/NTNU

Adam og Elkem er ikke så nøye med titler men Adam like at han får prøve forskjellige oppgaver i traineetiden. Foto: António Pires/NTNU

Adams hverdag

I en vanlig arbeidsdag er det også andre ting enn testing som må utføres. Deriblant prosjektledelse, planlegging og utføring av forsøk, data-analyse og rapportskriving. Dessuten er han tilstede under forsøk, og leverer også prøver til laben. «Det er en variert hverdag, og jeg får prøve mye forskjellig,» sier han. 

Som prosjektleder setter Adam opp forsøksplaner etter idéer fra tidligere forsøk og feltarbeid. Ofte går han sammen med noen av sine kollegaer og tester forsøk, etter at ledelsen har godkjent planene. Det første i prosessen er å produsere legeringer, enten en liten “batch” på opptil 200 kg fra laben på Fiskaa, eller bestilt fra et av Elkems andre verk. Så må forsøk gjøres på støpejern ved å undersøke struktur og avkjølingskurver, kjemisk analyse og mekanisk testing, noe som gjøres på lab. Ofte må det gjøres flere tester. Resultatene må skrives inn i en rapport med merknader til senere forsøk. Han samarbeider også en del med Elkems folk fra Marketing og Teknisk Kundestøtte. Disse arbeider direkte med Elkems kunder og får forespørsler eller ideer til å løse kundens problem, som Adam deretter støtter ved å teste ut ideer og utvikle løsninger. 

En sosial arbeidsplass

Adam ble godt tatt imot hos Elkem. Han forteller om et sosialt miljø der det både er quiz, squash og fotballag. Under stillingen som Trainee ble det også arrangert egne turer, til for eksempel Hafjell, samt andre sosiale aktiviteter utenfor arbeidstiden. Han forteller også om et ungt miljø, og gjetter på at det er rundt 25-30 % under 35 år. På fritiden tilbringer han tid med noen av sine kollegaer i diverse sosiale settinger. 

Analyser er en del av hverdagen for Adam. Foto: António Pires/NTNU

Analyser er en del av hverdagen for Adam. Foto: António Pires/NTNU

Forventninger og kunnskap fra studiet

Adam begynte på nanoteknologi uten noen store forventninger om hva studiet innebar. «Jeg var glad i matte og fysikk», forteller han. Hvorfor det ble akkurat nanoteknologi var noe tilfeldig, men det var ekstra attraktivt på grunn av det høye snittet og siden det er et relativt nytt felt. Trondheim hadde han bestemt seg for fordi han hadde hørt rykter om det gode studiemiljøet. I sin stilling hos Elkem har Adam fått bruk for både matematikk, fysikk og programmeringen som han lærte på NTNU, og spesielt materialfagene han hadde på nanoteknologi-studiet. Han legger også vekt på evnene til å tilegne seg kunnskap som han fikk under studietiden på NTNU. «Man bli aldri ferdig utlært, og som ny i en bedrift er man avhengig av å kunne tilegne seg ny kunnskap», sier han. 

Med en sivilingeniørgrad fra NTNU følte Adam seg rustet til å jobbe hos Elkem. Selv om han ikke følte han hadde den spesifikke kunnskapen om det Elkem jobber med, følte han seg kvalifisert til jobben. Dette er det klart at Elkem har erfaring med da det er lagt opp mye tid til at nye skal læres opp. «Sjefen sa jeg måtte regne med 3 år før jeg er ferdig opplært», sier Adam med et smil. Flere på bygget har doktorgrad, og da er det mange å spørre om råd og hjelp. Som en avsluttende kommentar om jobben sier Adam: «Det passer meg veldig fint å jobbe et sted hvor jeg kan fortsette å lære».


Studietiden på NTNU

Studietiden på NTNU

I løpet av sine 5 år som student i Trondheim deltok Adam i linjeforeningen Timini, brukte mye tid på Idrettssenteret på Gløshaugen og var en del av Erasmus Student Network som frivillig. Adam dro i fjerdeklasse på utveksling til Australia der han spesielt likte å få bo på college med rundt 100 andre studenter fra hele verden. Han forteller at han bare har gode minner fra studietiden. Nanoteknologi er en liten linje, og han forteller at dette førte til et godt studiemiljø. Linjen har også tilgang til mye kult verktøy og utstyr som ikke alle andre linjer har, for eksempel nanolab. Dette ser han på som en fordel da mange studenter ikke alltid har den samme muligheten til å tilegne seg kunnskaper rundt dette. 

Adam hadde gjennom studietiden sommerjobb i Norsk Elektro Optikk AS, der han fikk spesielt bruk for programmeringsfagene som man må gjennom i en sivilingeniørgrad. Senere fikk han jobb hos IFE, Institutt for Energiteknikk. Her fikk han jobbe med simuleringer av en reaktor og lærte mye om både prosessene og Monte Carlo-simuleringer. 

Da vi spurte Adam hva nanoteknologer er spesielt gode på fremhever han at nanoteknologer er litt flinke på alt, og han mener at nanoteknologi kanskje er en av de mest forskningsrettede utdanningene. Han forteller at gjennom studiene fikk han bryne seg på mange realfag som har gjort han rustet til et stort utvalg av jobber etter endt studietid.