Studier ved Institutt for musikk

Studier ved Institutt for musikk

Waldhorn
Foto: Juliane Schütz/NTNU

Studieprogrammene ved Institutt for musikk har i stor grad praktiske og praktisk-teoretiske tilnærminger til undervisningen. Det er mulig å studere utøvende musikk, musikkvitenskap, musikkteknologi og dansevitenskap.

Institutt for musikk tilbyr også etter- og videreutdanningskurs. Når aktuelle kurs tilbys utlyses disse gjennom NTNU Videre.

Unge musikere

Talentutviklingsprogrammet Unge musikere gir spesielt talentfulle ungdommer opp til 19 år et supplement til undervisningen de mottar på sin lokale musikk- og kulturskole eller videregående skole, eller privatopplæring.

Søkning skjer gjennom elevens kultur- og musikkskole/videregående skole eller privatlærer. Opptak til programmet skjer etter opptaksprøve og opptak skjer en gang i året. NTNU Institutt for musikk tar imot søkere både innen klassisk og jazz. Du kan lese mer på denne siden. 


Allerede student?

Allerede student?


Hvis du allerede er tatt opp som student til et av studieprogrammene ved Institutt for musikk, finner du nyttig informasjon til våre studenter her.

Studieevaluering og studentrepresentasjon

Studieevaluering og studentrepresentasjon


Som et ledd i NTNUs kvalitetssikringssystem  er det opprettet referansegrupper ved instituttet.  

Arrangering/komponering

Arrangering/komponering


Informasjon om valgemnet arrangering/komponering kommer her i forkant av søknadsfrist. 

Kontakt studiekoordinator ved spørsmål.

Musikkteknologi

Musikkteknologi

""

Musikkteknologistudiet gir studentene kunnskapen, ferdighetene og verktøy som kan brukes til å skape, forme, produsere, framføre eller formidle musikken studenten brenner for. Om verktøyene ikke strekker til, så kan studentene også lære hvordan de lager egne digitale instrumenter. Studiet skal utvikle kreativitet i skjæringspunktet mellom musikk og teknologi.

Dansevitenskap

Dansevitenskap

""

Choreomundus er en international master i Dance Knowledge, Practice, and Heritage.

Musikkvitenskap

Musikkvitenskap

""
Foto: Kim Ramberghaug

I musikkvitenskap er innfallsvinklene til musikken gjennom musikkhistorie, musikalsk analyse, musikkteori, oppøving av gehør, øvelser i å skrive musikk, lede kor og en akademisk tilnærming til musikk. Omtrent en fjerdedel av studiebelastningen er direkte knyttet til individuell undervisning på hovedinstrument, som støtte til forståelse og fremføring av musikk.

Utøvende musikk

Utøvende musikk

Skarptromme
Foto: Juliane Schütz/NTNU

I utøvende musikk er halvparten av arbeidet studentene gjør direkte knyttet til hovedinstrument og den andre halvparten består av emner som skal støtte opp under utøving, forståelse av repertoar og musikken i dens samtid. Studentene utvikler ferdigheter på et profesjonelt nivå, et personlig kunstnerisk uttrykk og en god formidlingsevne.