Studier ved Institutt for musikk

Studier ved Institutt for musikk

Strykekvartett i samspill

Studieprogrammene ved Institutt for musikk har i stor grad praktiske og praktisk-teoretiske tilnærminger til undervisningen. Det er mulig å studere utøvende musikk, musikkvitenskap, musikkteknologi og dansevitenskap.


Allerede student?

Allerede student?

Hvis du allerede er tatt opp som student til et av studieprogrammene ved Institutt for musikk, finner du nyttig informasjon til våre studenter her.

Studieevaluering og studentrepresentasjon

Studieevaluering og studentrepresentasjon

Som et ledd i NTNUs kvalitetssikringssystem  er det opprettet referansegrupper ved instituttet.  

Mini calevent portlet

Neste arrangement

Utøvende musikk

Utøvende musikk

""

I utøvende musikk er halvparten av arbeidet studentene gjør direkte knyttet til hovedinstrument og den andre halvparten består av emner som skal støtte opp under utøving, forståelse av repertoar og musikken i dens samtid. Studentene utvikler ferdigheter på et profesjonelt nivå, et personlig kunstnerisk uttrykk og en god formidlingsevne.

Musikkvitenskap

Musikkvitenskap

""

I musikkvitenskap er innfallsvinklene til musikken gjennom musikkhistorie, musikalsk analyse, musikkteori, oppøving av gehør, øvelser i å skrive musikk, lede kor og en akademisk tilnærming til musikk. Omtrent en fjerdedel av studiebelastningen er direkte knyttet til individuell undervisning på hovedinstrument, som støtte til forståelse og fremføring av musikk.

Musikkteknologi

Musikkteknologi

""

Musikkteknologistudiet gir studentene kunnskapen, ferdighetene og verktøy som kan brukes til å skape, forme, produsere, framføre eller formidle musikken studenten brenner for. Om verktøyene ikke strekker til, så kan studentene også lære hvordan de lager egne digitale instrumenter. Studiet skal utvikle kreativitet i skjæringspunktet mellom musikk og teknologi.

Dansevitenskap

Dansevitenskap

""

Nordisk master i dans er en mulighet til å få den mest oppdaterte kunnskapen om fortid og nåtid for ulike dansetyper som folk- og street, ballett og moderne dans, dans i ballsal og klubbdans. Ferdigheter i analyse av dans som kroppsbevegelse, estetisk uttrykk, tradisjon og tolkning av musikk trenes opp. Choreomundus er en international master i Dance Knowledge, Practice, and Heritage.

Arrangering/komponering

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Institutt for musikk tilbyr også etter- og videreutdanningskurs. Når aktuelle kurs tilbys utlyses disse gjennom NTNU Videre.

Etter- og videreutdanning


Unge musikere

Unge musikere

Talentutviklingsprogrammet Unge musikere gir spesielt talentfulle ungdommer opp til 19 år et supplement til undervisningen de mottar på sin lokale musikk- og kulturskole eller videregående skole, eller privatopplæring.

Søkning skjer gjennom elevens kultur- og musikkskole/videregående skole eller privatlærer. Opptak til programmet skjer etter opptaksprøve. Opptak skjer en gang i året. NTNU Institutt for musikk tar imot søkere både innen klassisk og jazz.

Talentutviklingsprogram