Instituttet nå og før

Institutt for musikk

Instituttet nå og før

Ved Institutt for musikk (IMU) har vi alt fra utøverfokusert profesjonsutdanning innen klassisk, kirke og jazz, til studier som kombinerer utøvende- og refleksjonsfag, hvor vi innen mange sjangre og områder undersøker nærmere hva musikk og bevegelse har vært, er og kan være for mennesket.

I Trondheim har vi utdannet musikere og andre musikkfolk siden 1911. Gjennom disse mer enn 100 årene har vi utviklet et sterkt og internasjonalt anerkjent fagmiljø som tilbyr et mangfold av utdanningsveier innen musikk.

Instituttet ble opprettet gjennom en sammenslåing av Musikkvitenskapelig institutt (1962) og Musikkonservatoriet i Trondheim (1911) 1. september 2002. Instituttet består i dag av ca. 150 ansatte og ca. 500 studenter, fordelt på fagfeltene musikkvitenskap, dansevitenskap, musikkteknologi og utøvende musikk. Som del av et helhetlig institutt for musikk er også musikkvitenskapen og musikkteknologien ved NTNU praktisk-estetiske fag med kunstnerisk utøving.


Samfunnsoppdrag

Samfunnsoppdrag

Institutt for musikk skal utdanne musikere, musikk- og dansevitere til musikklivet, kultursektoren, utdanningssektoren og offentlig virksomhet. Våre kandidater skal kunne bruke sin kunstfaglige bakgrunn til å påvirke ordskiftet i samfunnsdebatten, og de skal vite og kunne formidle hvorfor musikk og dans er en vesentlig del av et meningsfullt liv som menneske.

Instituttets strategi


Instituttets ledelse

Instituttets ledelse

Institutt for musikks ledergruppe jobber sammen på tvers av instituttets fagområder og studieprogram. 

Instituttets ledergruppe inneværende lederperiode

Instituttet har valgt utvidet ledergruppe som sitt medvirknings- og medbestemmelsesorgan. Du ser sammensetningen av denne på internsiden for råd og utvalg ved instituttet.


Utgivelser og publikasjoner

Utgivelser og publikasjoner

Du kan se et utvalg utgivelser og publikasjoner hvor institutt for musikk har medvirket de siste årene på vår samlingsside.


Finn studenter til betalte oppdrag

Finn studenter til betalte oppdrag

Ønsker du å finne studenter som tar betalte oppdrag?   

Her finner du lister over studenter som har meldt at de er aktuelle for betalte oppdrag ved siden av studiene inneværende studieår.


Kontakt

Kontakt

Nora Bilalovic Kulset
Instituttleder  

 


  Ansatte

  Om instituttet


   73 59 73 00

   kontakt@musikk.ntnu.no

Besøk oss - Olavskvartalet

Besøk oss - Olavskvartalet

Kartutsnitt Olavskvartalet, lenke til MazeMap

Instituttets ekspedisjon og utøvende musikk

Besøks- og leveringsadresse

Olavskvartalet, 6. et., Trondheim sentrum

Postadresse

NTNU Institutt for musikk
7491 Trondheim

Besøk oss - Fjordgata

Besøk oss - Fjordgata

Kartnutsnitt Fjordgata 1, lenke til MazeMap

Musikkteknologi
Fjordgata 1, 3. et., Trondheim sentrum

Besøk oss - Dragvoll

Besøk oss - Dragvoll

Kartutsnitt Dragvoll, musikkteknologi, lenke til MazeMap

Musikkvitenskap
Dragvoll, bygg 2, nivå 4

Besøk oss - Idrettsbygget

Besøk oss - Idrettsbygget

Kartutsnitt, Idrettsbygget, lenke til MazeMap

Dansevitenskap
Dragvoll, Idrettsbygget, 4. et. fløy B