Bakgrunn og aktiviteter

Seniorrådgiver ved NTNU Institutt for musikk.

Kontor i Olavskvartalet.
Kontortelefon 73 59 73 05. Mobiltelefon: 91 89 70 74.

 

Min CV

praksis

Tilsatt ved NTNU Musikkonservatoriet i Trondheim fra 1/8 1996 som førstekonsulent. Fra 1/11-2003 kontorsjef ved det i 2002 sammenslåtte Institutt for musikk. Fra 1.8.2018 seniorrådgiver.

Tidligere tilsatt som produsent for Musikk i Nordland, Narvik, engasjert som lektor ved musikklinja Heggen videregående skole, Harstad, som trompetlærer ved Harstad musikkskole og som musiker ved FMKN, Forsvarets distriksmusikkorps Nord-Norge. Dirigent for Lunner Musikkforening, Oslo Postorkester, Kvæfjord Blainnakor, Narvik Byorkester og Trondheim Byorkester.


utdanning

Eksamen artium, reallinjen, ved Lillehammer gymnas. Toneheim folkehøgskole. Grunnkurs med redusert fagkrets ved Lillehammer yrkesskole for handel og kontorarbeid. Grunnfag, mellomfag og hovedfag (konsertvariant) i musikk ved Universitetet i Oslo. Pedagogisk seminar,  instrumentalpedagog trompet, ved Norges Musikkhøgskole. Semesteremner: EDB for Humanister, UiO og Norges historie, Universitetet i Tromsø.  Trompetstudier med Ole Egil Torp, Lars Næss, Arnulf Naur Nilsen og Harry Kvebæk. Dirigentstudier med Knut Nystedt, Arnulf Hegstad og Karsten Andersen samt diverse sommerkurs i dirigering med bl.a.: Jorma Panula, Jöran W Nilson og Ralf Sjöblom.


spesialitet - database

Har siden 1993 jobbet med databaseprogrammet FILEMAKER og har bygget opp databasesystemet  ved NTNU Institutt for musikk .  Dette er et administrativt verktøy for instituttets håndtering av studenters studier, instituttets emner og arbeidsplaner for faste og engasjerte lærere samt opptaksprøver til utøvende musikk og romreservasjon.


Styrerepresentant i HFs styre 2009-2013 og 2014-2017.

Spiller også trompet:

https://m.soundcloud.com/user647783628/hindemith-trompetsonate-eh-og-ag-1986