Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2018

  • Karoblis, Gediminas. (2018) Productive kinaesthetic imagination. Stretching the Limits of Productive Imagination.

2015

2014

  • Karoblis, Gediminas. (2014) "Dance and Communism(s): how deep does it go" presentation in the panel Constructing dance narratives for dancing knowledge/stories: a reflection on method(s). 28th Symposium of the ICTM Study Group for Ethnochoreology (Korčula, Croatia) . ICTM Study Group for Ethnochoreology; Korčula. 2014-07-07 - 2014-07-17.

2013

2012