Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2015

2014

  • Bakka, Egil; Karoblis, Gediminas; Mæland, Siri; Stranden, Marit. (2014) How performer-spectator relationship affects private and public place distinction. Dance, Place, Festival. Proceedings from the 27th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM). Study Group on Ethnochoreology.
  • Karoblis, Gediminas. (2014) Philosophy of svikt-analysis. (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka.

2013

2012

  • Karoblis, Gediminas. (2012) Triple Disembodiment of Dance: The Waltz. Nordic Theatre Studies. vol. 24.
  • Karoblis, Gediminas. (2012) Trial of the Concept of Hybridity: Halling and Dance Studies. Dancing Mosaic. Issues on Dance Hybridity.

2011

2010

  • Bakka, Egil; Karoblis, Gediminas. (2010) Kūryba ir kartotė šokant ir šokį užrašant [Creativity and Repetition in Dancing and Recording of Dance]. Tautosakos darbai. vol. XXXIX.
  • Bakka, Egil; Karoblis, Gediminas. (2010) Writing a dance: Epistemology for Dance Research. Yearbook for Traditional Music. vol. 42.
  • Karoblis, Gediminas. (2010) Ballroom Dance – the Spectre of Bourgeois in Communist Society. Meno istorija ir kritika. vol. 6.
  • Karoblis, Gediminas. (2010) Įkvepianti kasdienybės galia [The powere of everydayness to inspire]. Soter. vol. 35(63).
  • Račkauskas, Audrius; Karoblis, Gediminas. (2010) ĮKVEPIANTI KASDIENYBĖS GALIA. Soter. vol. 35.
  • Karoblis, Gediminas. (2010) Dance. Handbook of Phenomenological Aesthetics.

2008