Innsyn

Forstørrelsesglass som holdes over en nøkkel. Tegnet illustrasjon.

Innsyn ved NTNU

Innsyn er:

 • retten til å få se dokumenter i offentlig forvaltning
 • en grunnlovsfestet rettighet for alle i samfunnet
 • et viktig verktøy for å avdekke kritikkverdige forhold i offentlig forvaltning

Innsyn som part i sak

Innsyn som part i sak

 • En part i en sak har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter.
 • Gir rett på å få se mer informasjon og dokumenter enn det et offentlig innsyn kan gi ut.
 • Svar skal komme innen tre virkedager.
 • Formål: kontradiksjon – retten til imøtegåelse.

Send via epost

Innsyn i personopplysninger

Innsyn i personopplysninger

 • Rett til å få se opplysninger NTNU har lagret om deg selv.
 • Retten til å få informasjon om hvordan NTNU behandler personopplysninger.
 • Retten til å få rettet opp uriktige personopplysninger.
 • Retten til «å bli glemt», utenom opplysninger som må tas vare på gjennom arkivlova.
 • Svar skal komme i løpet av én måned.
 • Kan ikke brukes for å be om innsyn i dokument(er) eller sak(er).

Fyll ut skjema

Kontakt


Kontakt

Har du spørsmål om innsyn, kan du sende disse slik:

Relevante ressurser


Vanlige spørsmål om innsyn

Vanlige spørsmål om innsyn

Hva skiller de forskjellige typene innsyn? 

 • Offentlig innsyn kan hvem som helst be om, og du vil få utlevert det som offentligheten for øvrig kan få vite. Hyppig brukt av journalister.
 • Partsinnsyn kan kun parter i en sak be om. Her vil man kunne be om å få se mer, fordi det gjelder en selv.
 • Innsyn i personopplysninger (GDPR) gir deg rett til informasjonen, men ikke dokumentene. Her kan man kun be om personopplysninger om seg selv, og trenger ikke være knyttet til en bestemt sak.

Hvor lang tid tar saksbehandlingen av et innsynskrav? 

For offentlig innsyn og partsinnsyn skal svaret komme innen tre virkedager. For GDPR-innsyn skal svaret komme innen én måned.

Svaret på min innsynsbegjæring har ikke kommet og det har gått mer enn fem virkedager. Hva gjør jeg? 

For offentlig innsyn og partsinnsyn er dette å anse som et automatisk avslag på innsyn. Du har rett til å klage på vedtaket. Om du fremdeles ikke mottar svar kan du sende en klage til Sivilombudet om manglende svar og lang saksbehandlingstid.

Jeg har fått avslag, men mener jeg skal ha innsyn. Hva gjør jeg? 

Du kan klage på avslaget til overordnet forvaltningsorgan, ut ifra hva slags type innsyn du har bedt om:

 • Offentlig innsyn kan påklages til NTNU, som forbereder og sender klagen videre til Felles klagenemnd hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
 • Partsinnsyn kan påklages til NTNU, som forbereder og sender klagen v​​​​​​idere til Kunnskapsdepartementet.
 • Avslag på innsyn i personopplysninger kan sendes til Datatilsynet som første instans for klagen.