Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for ingeniørvitenskap

TEKNOLOGI FOR BEREKRAFT OG NYSKAPING

IV Fakultet sosiale medier

Utdanning

Utdanning

Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr bachelor- og masterstudium i teknologi, realfagstudiar, internasjonale masterprogramm og ei rekkje doktorgradsstudium. Det finnes meir enn 50 studieprogram å velgja mellom.

Vårt studietilbod

Studierettleiing

Våre ph.d.-studiar

Campusbesøk
 

Forsking

Forsking

Fakultetet driv langsiktig forsking med vekt på forskingsområde som bidreg til ei samfunnsutvikling prega av berekraft og nyskaping. For å skape sterkast moglege faggrupper og oppnå best mogleg kvalitet, vert fakultetets og institusjonens samla kompetanse organisert i forskningsprogram.

Forskingsaktivitetane våre

Vår forskingsstrategi

Forskingsstøtte for EU-prosjekt

Friday Talk at Faculty of engineering

Let's talk innovation

Tematiske satsingsområde

Tematiske satsingsområde

IV-fakultetet er vertsfakultet for to av NTNUs tematiske satsingsområde:

NTNU Bærekraft NTNU Bærekraft

 

NTNU Energi NTNU Energi


Mini calevent portlet

Kalender