Forskningsstrategi 2018-2022

Forskningsstrategi 2018-2022

De fem samfunnsmålene og sentrale forskningsområder er kort beskrevet nedenfor med fokus på hvilke samfunns- og miljømessige utfordringer de er rettet mot og hvilke typiske problemstillinger man ser i arbeidet med å møte disse utfordringene.

Forskningsstrategien er vedtatt å vare fram til 2022, og gjelder inntil ny strategi er på plass. 

 

Last ned IVs forskningsstrategi