Historien til Institutt for teknisk kybernetikk

Historien til Institutt for teknisk kybernetikk

Institutt for teknisk kybernetikk (ITK) ble opprettet i 1954. Siden da har instituttet skiftet navn to ganger. De første årene var betegnelsen Reguleringsteknisk laboratorium. I 1963 ble navnet endret til Institutt for Reguleringsteknikk og siden 1972 har navnet vært Institutt for teknisk kybernetikk.

Knoppskyting fra instituttet til industrienI 2004 ble det utgitt en jubileumsbok i forbindelse med instituttets 50-årsjubileum:

Institutt for teknisk kybernetikk 50 år

«Denne jubileumsboken er kort fortalt historien om ITKs tilblivelse og eksistens gjennom disse 50 årene, fra den spede begynnelse og gradvise ekspansjon frem til det instituttet er i dag. Boken beskriver eksempelvis de omstillingsprosesser instituttet har vært igjennom både når det gjelder endringer i industriens krav og behov, så vel som endringer i høgskole- og universitetsstrukturen. Forskningen og forskningsprosjektene spenner over store områder, både når det gjelder teori og anvendelser. Og, det kan vises til mange suksesser, hvorav noen er beskrevet i denne boken.»
 

Jens Glad Balchen - intro

Jens Glad Balchen

Instituttets grunnlegger var Jens Glad Balchen. Balchen har med sine visjoner, fantasi og pågangsmot en stor del av æren for å ha brakt instituttet til den posisjonen det har i dag.

MIC: Jens Glad Balchen

Modeling, Identification and Control, Vol. 30, No. 3, 2009, pp. 101-125:

Jens Glad Balchen: A Norwegian Pioneer in Engineering Cybernetics

Jens lecturing on block diagrams in 1956.This paper tells the story of Jens Glad Balchen (1926-2009), a Norwegian research scientist and engineer who is widely regarded as the father of Engineering Cybernetics in Norway. In 1954, he founded what would later become the Department of Automatic Control at the Norwegian Institute of Technology in Trondheim. This name was changed to the Department of Engineering Cybernetics in 1972 to reflect the broader efforts being made, not only within the purely technical disciplines, but also within biology, oceanography and medicine. Balchen established an advanced research community in cybernetics in postwar Norway, whose applications span everything from the process industry and positioning of ships to control of fish and lobster farming.

Teknisk kybernetikk – et fagområde i sterk vekst

Fra essaysamlingen TEKNOLOGI FOR SAMFUNNET - NTH I EN BRYTNINGSTID, 1985-1995:

Teknisk kybernetikk – et fagområde i sterk vekst
Ulineær modellbasert regulering (prinsippskisse). Av Jens G. Balchen

«Kybernetikken, som altså er en informasjonsvitenskap, handler om hvordan man styrer dynamiske systemer. Et dynamisk system kan være alt fra et fartøy, en kjemisk reaktor, en elektrisk generator, et fiskeredskap, en fiskestim, et organ i menneskekroppen, eller en gruppe individer (dyr eller mennesker). Å forstå og beskrive på en rasjonell måte hvordan kompliserte systemer oppfører seg dynamisk ved gjensidige påvirkninger mellom forskjellige delelementer er en grunnleggende forutsetning i kybernetikken. Det er mange studenter som i årenes løp har hatt en sterk opplevelse når de gjennom sin undervisning i reguleringsteori forstår hvordan de kan beskrive komplekse systemers adferd gjennom bruk av effektive matematiske verktøy.»

Tidligere professorer ved instituttet

 

Tidligere professorer ved instituttet

 

Navn Ansatt ved instituttet Fagområde
Jens Glad Balchen 1954-1996 Reguleringsteknikk
Odd Pettersen 1962-2004 Sanntids datateknikk
Ole Andreas Solheim 1963-1987 System- og optimaliseringsteori
Rolf Henriksen 1971-2007 Reguleringsteknikk
Olav Landsverk 1971-1986 Datamaskinkonstruksjon
Tor Onshus 1986-2018 Instrumenteringsteknikk
Olav Egeland 1986-2007 Robotteknikk
Kjell Malvig 1989-2008 Industrielle datasystemers konstruksjon

Odd Pettersen, Kjell Malvig og Tor Onshus er fortsatt aktive som professor emeritus etter at de nå har trukket seg tilbake som pensjonister.

Liste over nåværende professorer finnes i oversikten over ansatte.
 

Den reguleringstekniske ordboka - intro

Den reguleringstekniske ordboka

En artig parentes i reguleringsteknikkens historie er forsøket på å lage norske ord for de mest brukte begrepene innen fagområdet. Et eksempel på bruk av denne fagterminologien:

Staggestrau er en røksestrau hvor røksetilstanden søkes røkset ved hjelp av atterstagge.

Les mer om den reguleringstekniske ordboka fra 1957