HMS

Institutt for teknisk kybernetikk

HMS

Gjennom å sikre de ansatte, gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver, skal NTNU skape et arbeidsmiljø som stimulerer til å være kreativ, konstruktiv og kritisk. NTNU skal sikre studentene et godt læringsmiljø, gjennom god tilrettelegging av faglige forhold, velferd og det fysiske arbeidsmiljø. Arbeids- og læringsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom og ulykker.

HMS-kontakter ved instituttet

  • HMS-ansvarlig: Instituttleder Morten Breivik
  • HMS-koordinator: Knut Reklev
  • Verneombud: Glenn Angell
  • Vara verneombud: Janne Karin Hagen
 
HMS ved NTNU