Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe

Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe

DGTS

Ordenen Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe (DGTS) ble etablert i forbindelse med feiringen av 40-års jubileumet til Institutt for teknisk kybernetikk (ITK) den 29. april 1994. Ordenens medlemmer omfatter personer som er uteksaminert fra instituttet med mastergrad eller doktorgrad, samt andre som har bidratt signifikant til fagfeltet kybernetikk.

Grader

Ordenen består av 5 grader og tildeles etter følgende kriterier:

  • Svenn: Sivilingeniør/master-grad ved ITK.
  • Ridder: Doktorgrad ved ITK.
  • Æresridder: Har i særlig grad har bidratt til å fremme kybernetikkens utbredelse.
  • Mester: Tidligere studenter ved instituttet som har gjort seg særlig bemerket ved å etablere nytt og levedyktig næringsliv.
  • Kommandør: Har i sjelden grad har bidratt til å fremme kybernetikkens utbredelse.

Se også nærmere beskrivelse av gradene og hvem som har fått dem tildelt.

Stormesteren er ordenens øverste leder og bærer av det blå ordensbånd. Vedkommende er også tildelt ordenens jakkemerke, en pin utført i gull, og et diplom som bekreftelse på sin verdighet i ordenen. Professor Kristin Y. Pettersen er ordenens stormester.

Stormester professor Kristin Y. Pettersen