Nettverket elektronikk og kybernetikk

– for studieprogrammene Elektronisk systemdesign og innovasjon og Kybernetikk og robotikk

Nettverket skal bidra til å gjøre studentene kjent med næringen og gi faglig kunnskapspåfyll som motiverer til innsats. Nettverksaktiviteter som bedriftsbesøk, temakvelder og labomvisninger skal legge til rette for et godt samarbeide mellom studenter, eksterne samarbeidspartnere og institutt. Nettverket skal også bidra i rekrutteringsarbeidet for å sikre gode kandidater til studieprogrammene.

Alle bedrifter, forskningsinstitusjoner og foreninger med tilknytning til kybernetikk- og elektronikknæringen er velkommen som eksterne samarbeidspartnere. 

Spørsmål?

Kontakt prosjektleder Kristin Karlsen, tlf. 73595204

Studentaktiviteter

Arrangement

Årshjul

 • Bedriftsbesøk
 • Nettverksarrangement på campus med faglig innhold
 • Aktiviteter rettet mot elever i videregående skole
 • Styremøter
 • Årsmøte

Styret

 • Kjetil Bergh Ånonsen, Forsvarets forskningsinstitutt (styreleder)
 • Jon Kristian Hagene, Norsk Elektro Optikk AS
 • Sture Holmstrøm, SINTEF Digital
 • Lars Lydersen, Silicon Labs
 • Lars Konrad Silset, Statnett
 • Geir Egil Øien NTNU, IE-fakultetet
 • Ragnar Hergum, NTNU, IET
 • Morten Breivik, NTNU, ITK
 • Marie Skatvedt, student, ITK
 • Ola Tranum Arnegaard, student, IES