Nettverket elektronikk og kybernetikk

Nettverket elektronikk og kybernetikk

– for studieprogrammene Elektronisk systemdesign og innovasjon og Kybernetikk og robotikk

Nettverket skal bidra til å gjøre studentene kjent med næringen og gi faglig kunnskapspåfyll som motiverer til innsats. Nettverksaktiviteter som bedriftsbesøk, temakvelder og labomvisninger skal legge til rette for et godt samarbeide mellom studenter, eksterne samarbeidspartnere og institutt. Nettverket skal også bidra i rekrutteringsarbeidet for å sikre gode kandidater til studieprogrammene.

Bedrifter, forskningsinstitusjoner og foreninger med tilknytning til kybernetikk- og elektronikknæringen er velkommen som eksterne samarbeidspartnere. 

Spørsmål?

Spørsmål?

Kontakt prosjektleder Kristin Karlsen, tlf. 73595204

Studentaktiviteter

Studentaktiviteter

Studentaktiviteter innhold

Temamøtet er utsatt på ubestemt tid, grunnet Covid-19.

24. mars 2020: Temamøte om små og litt større satellitter
Kl. 16:30 i aud KJL4 i Kjelbygget. 
Servering: Tapas.
Mer informasjon og påmeldingslenke kommer!

Årshjul

Årshjul

  • Bedriftsbesøk - studenter besøker relevante bedrifter
  • Faglige nettverksarrangement på campus Gløshaugen for studenter og bedrifter
  • Aktiviteter rettet mot elever i videregående skole
  • Styremøter og årsmøte

Studier og linjeforening

Studier og linjeforening

NTNU fakultet og institutter

Styret

Styret