Nettverket elektronikk og kybernetikk

Nettverket elektronikk og kybernetikk

– for studieprogrammene Elektronisk systemdesign og innovasjon og Kybernetikk og robotikk

Nettverket skal bidra til å gjøre studentene kjent med næringen og gi faglig kunnskapspåfyll som motiverer til innsats. Nettverksaktiviteter som bedriftsbesøk, temakvelder og labomvisninger skal legge til rette for et godt samarbeide mellom studenter, eksterne samarbeidspartnere og institutt. Nettverket skal også bidra i rekrutteringsarbeidet for å sikre gode kandidater til studieprogrammene.

Bedrifter, forskningsinstitusjoner og foreninger med tilknytning til kybernetikk- og elektronikknæringen er velkommen som eksterne samarbeidspartnere. 

Spørsmål?

Spørsmål?

Kontakt prosjektleder Kristin Karlsen, tlf. 73595204

Studentaktiviteter

Studentaktiviteter

Studentaktiviteter innhold

25. september 2019 kl. 16.15 i EL6: Labbesøk på campus + pizza. Vi inviterer  studenter i 1. - 3. årskurs Kybernetikk og robotikk og Elektronisk systemdesign og innvoasjon til labbesøk i Elektrobygget. For påmelding med frist 23.09. kl. 12.00:

Årshjul

Årshjul

  • Bedriftsbesøk - studenter besøker relevante bedrifter
  • Faglige nettverksarrangement på campus Gløshaugen for studenter og bedrifter
  • Aktiviteter rettet mot elever i videregående skole
  • Styremøter og årsmøte

Studier og linjeforening

Studier og linjeforening

NTNU fakultet og institutter

Styret

Styret