Nettverket elektronikk og kybernetikk

Nettverket elektronikk og kybernetikk

– for studieprogrammene Elektronisk systemdesign og innovasjon og Kybernetikk og robotikk
Studenter i arbeid. Foto Virtuell virklighet. Foto

Nettverket skal bidra til å gjøre studentene kjent med næringen og gi faglig kunnskapspåfyll som motiverer til innsats. Nettverksaktiviteter som bedriftsbesøk, temakvelder og labomvisninger skal legge til rette for et godt samarbeide mellom studenter, eksterne samarbeidspartnere og institutt. Nettverket skal også bidra i rekrutteringsarbeidet for å sikre gode kandidater til studieprogrammene.

Bedrifter, forskningsinstitusjoner og foreninger med tilknytning til kybernetikk- og elektronikknæringen er velkommen som eksterne samarbeidspartnere. 

logo

logo. illustrasjon

Spørsmål?

Spørsmål?

Studentaktiviteter

Studentaktiviteter

Temamøte: Små- og litt større satellitter. Invitasjon sendes studenter i 1. - 3. årskurs. Utsatt til vår 2021 pga. Covid-19.

Årshjul

Årshjul

  • Bedriftsbesøk - studenter besøker relevante bedrifter
  • Faglige nettverksarrangement på campus Gløshaugen for studenter og bedrifter
  • Aktiviteter rettet mot elever i videregående skole
  • Styremøter og årsmøte

Studier og linjeforening

Studier og linjeforening

Styret

Styret