Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Pedersen, Bård; Kvaløy, Pål. (2016) Database and web portal. Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems.
  • Pedersen, Bård; Kvaløy, Pål. (2015) Database og innsynsløsning. Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling.

Rapport/avhandling